VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
41. 625/QĐ-UBND 10/5/2019 Về việc thanh lý nhà lớp học thuộc Trường Tiểu học Ba Tô và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Ngạc
42. 178/GM-UBND 10/5/2019 Tổ chức họp triển khai sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
43. 177/GM-UBND 10/5/2019 UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan tham dự buổi họp thông báo kết quả kiểm toán các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2018
44. 174/BC-UBND 10/5/2019 Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
45. 173/BC-UBND 10/5/2019 Tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đến thời điểm 30/01/2019
46. 17/CTr-VP 10/5/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 20, từ ngày 13/5/2019 đến 17/5/2019)
47. 101/QĐ-UBND 10/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Lê Ngọc Ân)
48. 100/QĐ-UBND 10/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Lê Ngọc Ân
49. 825/QĐ-UBND 9/5/2019 Về việc xử lý sai phạm theo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý kinh phí ngân sách và các khoản đóng góp, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Tô trong năm 2017 và 2018
50. 824/QĐ-UBND 9/5/2019 Về việc xử lý sai phạm theo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý kinh phí ngân sách và các khoản đóng góp, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Chùa trong năm 2017 và 2018
51. 823/QĐ-UBND 9/5/2019 Về việc thụ lý và giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh tranh chấp đất đai của ông Huỳnh Dân
52. 817/QĐ-UBND 9/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Nóp
53. 816/QĐ-UBND 9/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Phèo
54. 815/QĐ-UBND 9/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi ông Phạm Văn Tiến
55. 814/QĐ-UBND 9/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Được
56. 813/QĐ-UBND 9/5/2019 Về việc trợ giúp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Thơm
57. 812/QĐ-UBND 9/5/2019 Về việc trợ giúp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Ú
58. 811/QĐ-UBND 9/5/2019 Về việc trợ giúp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Ăn
59. 810/QĐ-UBND 9/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Mật
60. 809/QĐ-UBND 9/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi ông Phạm Văn Día
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /1925 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273