VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
41. 86/GM-UBND 14/3/2019 Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-STP ngày 01/3/2019 của Sở Tư pháp về kiểm tra tình hình tổ chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019 tại các huyện
42. 85/GM-UBND 14/3/2019 UBND huyện kính mời các thành phần tham dự làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đón, tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
43. 95/BC-UBND 13/3/2019 Báo cáo vấn đề môi trường tại cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện
44. 84/GM-UBND 13/3/2019 Tổ chức cuộc họp với các ngành thống nhất một số nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương trong năm 2019
45. 82/GM-UBND 13/3/2019 Tổ chức làm việc với các ngành và địa phương có liên quan bàn biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn huyện
46. 394/QĐ-UBND 13/3/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nối tiếp BTXM tuyến đường thôn Hương Chiêng đi Dốc Ổi
47. 393/QĐ-UBND 13/3/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nấng cấp nhà văn hóa thôn Núi Ngang
48. 391/QĐ-UBND 13/3/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Cải tạo, chỉnh trang ngã tư đường Phạm Văn Đồng - 30/10, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ
49. 390/QĐ-UBND 13/3/2019 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội ông Nguyễn Đua
50. 389/QĐ-UBND 13/3/2019 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội bà Trần Thị Thu Lan
51. 388/QĐ-UBND 13/3/2019 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội ông Trần Ngã
52. 387/QĐ-UBND 13/3/2019 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội ông Phạm Thị Mun
53. 386/QĐ-UBND 13/3/2019 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội ông Phạm Văn Hoài
54. 385/QĐ-UBND 13/3/2019 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội bà Phạm Thị Mia
55. 384/QĐ-UBND 13/3/2019 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội ông Phạm Thị Đói
56. 383/QĐ-UBND 13/3/2019 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội bà Hồ Thị Nguyện
57. 381/QĐ-UBND 13/3/2019 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội bà Phạm Thị Nhó
58. 380/QĐ-UBND 13/3/2019 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội ông Phạm Văn Líp
59. 333/UBND 13/3/2019 Vv cung cấp thông tin phần mộ liệt sĩ có nguyên quán ở tỉnh Nghệ An đang an táng trong nghĩa trang trên địa bàn huyện Ba Tơ
60. 332/UBND 13/3/2019 Vv đồng ý cho trường Đại học Phạm Văn Đồng triển khai kế hoạch điền dã ngôn ngữ lớp bồi dưỡng tiếng Hrê
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /1830 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273