VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
21. 179/GM-UBND 13/5/2019 Tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trường học để triển khai hợp đồng lao động ngành giáo dục
22. 175/BC-UBND 13/5/2019 Giải trình tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018
23. 842/QĐ-UBND 10/5/2019 Về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ môi trường công trình: Trường Tiểu học Ba CUng, huyện Ba Tơ
24. 841/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Gỗ, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
25. 840/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Đin, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
26. 839/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Ngọc, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
27. 838/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Thanh Tùng, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
28. 837/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Huỳnh Thạch Công, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
29. 836/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Bạch Ngọc Lượng, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
30. 835/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Minh Trung, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
31. 834/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Trần Thị Mận, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
32. 834/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Trần Thị Mận, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
33. 833/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Minh Đoàn, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
34. 832/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Hạnh, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
35. 831/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Thanh Sửu, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
36. 830/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Văn Thọ, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
37. 829/QĐ-UBND 10/5/2019 Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Ba Tơ
38. 827/QĐ-UBND 10/5/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đập dâng Con Cua
39. 826/QĐ-UBND 10/5/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kiên cố kênh từ ruộng ông Ghĩa nước I Côi đến đồng I Côi
40. 626/UBND 10/5/2019 V/v quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của cơ quan,tổ chức, đơn vị
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /1925 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273