VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
181. 66/GM-UBND 4/3/2019 Tổ chức buổi làm việc với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện bàn về nguồn lực cho cơ sở vật chất ngành giáo dục
182. 65/GM-UBND 4/3/2019 Tổ chức buổi kiểm tra hiện trường khu vực khai thác đối với diện tích rừng trồng phòng hộ chuyển đổi sang rừng sản xuất sau khi đơn vị trúng đấu giá khai thác bàn giao tại tiểu khu 391, 394 và 412, xã Ba Trang
183. 64/GM-UBND 4/3/2019 Tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân thôn Bùi Hui, xã Ba Trang
184. 63/GM-UBND 4/3/2019 Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài nguyên môi trường năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019
185. 62/GM-UBND 4/3/2019 Tổ chức họp Ban Chỉ đạo đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019
186. 61/BC-UBND 4/3/2019 Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo và người có công với cách mạng về nhà ở
187. 26/KH-UBND 4/3/2019 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện
188. 251/UBND 4/3/2019 Vv cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
189. 250/UBND 4/3/2019 Vv kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất giáo dục năm 2019
190. 25/TB-UBND 4/3/2019 Hết thời hạn bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý
191. 249/UBND 4/3/2019 Vv tăng cường thực hiện các biện pháp về rừng và PCCCR
192. 248/UBND 4/3/2019 Vv đề nghị phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh
193. 61/GM-UBND 1/3/2019 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 để đánh giá tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 02/2019, triển khai Chương trình công tác tháng 3/2019
194. 60/BC-UBND 1/3/2019 Tình hình rà soát, đánh giá việc thăm dò, khai thác cát lòng sông trên địa bàn huyện
195. 59/BC-UBND 1/3/2019 Tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng, chống khấc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2017-2018
196. 57/QĐ-UBND 1/3/2019 Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính của UBND huyện Ba Tơ giai đoạn 2016-2020
197. 25/KH-UBND 1/3/2019 Về việc phát triển vùng chuyên canh sản xuất cây dược liệu quý, hiếm trên địa bàn huyện Ba Tơ năm 2019
198. 245/UBND 1/3/2019 Vv chỉ đạo công tác tổ chức tuyên truyền lưu động chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 -11/3/2019)
199. 244/UBND 1/3/2019 Vv báo số lượng biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của các cơ quan chuyên môn cấp huyện đã hợp nhất với khối Đảng
200. 07/CTr-UBND 1/3/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 10, từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019)
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /1830 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273