VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
181. 774/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Trường Trung học cơ sở Ba Dinh - Ba Tô
182. 773/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Trường Trung học cơ sở Ba Động
183. 772/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Khâm
184. 771/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Lế
185. 770/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Ngạc
186. 769/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Tiêu
187. 768/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Trường Trung học cơ sở Ba Tô
188. 767/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Trường PT DTBD Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Liên
189. 766/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Trường Trung học cơ sở Ba Vì
190. 765/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Trường Trung học cơ sở Ba Vinh
191. 764/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Trường PT DTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Xa
192. 763/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Trường PT DTNT Trung học cơ sở Ba Tơ
193. 762/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Trường Trung học cơ sở thị trấn Ba Tơ
194. 761/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học Ba Thành
195. 760/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm non Ba Tiêu
196. 759/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm non Ba Trang
197. 758/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu bổ sung phần khối lượng phát sinh gói thầu số 04 - Toàn bộ phần xây dựng công trình: Trường TH&THCS Ba Giang
198. 604/UBND 7/5/2019 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ
199. 49/KH-UBND 7/5/2019 Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Tơ
200. 47/KH-UBND 7/5/2019 Triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /1931 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273