VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1116/QĐ-UBND 22/8/2019 Về việc thu hồi và phân bổ lại kinh phí quy hoạch Hồ Tôn Dung đã được giao trong dự toán ngân sách năm 2018
2. 234/GM-UBND 17/6/2019 UBND huyện tổ chức buổi làm việc với các ngành để nghe đơn vị tư vấn báo cáo khảo sát, xác định giá khởi điểm các thửa đất xéo, méo nhỏ hẹp không đủ hình thành lô qua rà soát tại hẻm 1 Trần Lương, thị trấn Ba Tơ
3. 233/GM-UBND 17/6/2019 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1410/STC-ĐT ngày 11/6/2019 về việc thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018; UBND huyện mời thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan cùng tham dự buổi làm việc
4. 232/GM-UBND 17/6/2019 UBND huyện tổ chức buổi làm việc với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
5. 231/GM-UBND 17/6/2019 UBND huyện tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã để triển khai phụ trách Kế toán cho các đơn vị trường học
6. 230/GM-UBND 17/6/2019 UBND huyện tổ chức cuộc họp các ngành để giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc công trình: Đường nội bộ phía đông kè Tài Năng
7. 110/TB-UBND 17/6/2019 Về việc thay đổi thời gian họp tại Giấy mời số 231/GM-UBND ngày 17/6/2019
8. 229/GM-UBND 14/6/2019 UBND huyện tổ chức cuộc họp để thống nhất một số nội dung vướng mắc trong tiếp nhận hồ sơ dự tuyển giáo viên năm 2019
9. 228/GM-UBND 14/6/2019 UBND huyện tổ chức cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện để xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu huyện Ba Tơ lần thứ III năm 2019
10. 227/GM-UBND 14/6/2019 Dự xem chương trình văn nghệ Chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ lần thứ III
11. 22/CTr-VP 14/6/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 25, từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)
12. 794/UBND 13/6/2019 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về tín dụng chính sách xã hội
13. 792/UBND 13/6/2019 V/v triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện
14. 791/UBND 13/6/2019 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ giám sát các dự án phát triển sản xuất năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
15. 789/UBND 12/6/2019 V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2019
16. 786/UBND 12/6/2019 Về việc cử người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia lớp tập huấn tại Quảng Ngãi do Ủy ban Dân tộc tổ chức
17. 785/UBND 12/6/2019 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2019 trên địa bàn huyện (lần 2)
18. 226/GM-UBND 12/6/2019 UBND huyện tổ chức họp triển khai kế hoạch, phương án hỗ trợ thi công giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Ba Động
19. 779/UBND 11/6/2019 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2019, hĐND huyện khóa XI
20. 983/QĐ-UBND 10/6/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /1944 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273