Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản VP HĐND&UBND
Thông tin chuyên đề
Tin hoạt động
VBPQ TW-Tỉnh
Văn bản pháp quy huyện
Văn học nghệ thuật
Tuyên truyền phổ biến pháp luật
LỊCH CÔNG TÁC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3,135,445
Đang trực tuyến: 58
 
Văn học nghệ thuật >> Hồi ký
(Đăng lúc: 08/11/2018 05:01:39 PM)
Ba Tơ phát triển mạnh mẽ sau 46 giải phóng

46 năm đã đi qua kể từ ngày Ba Tơ được giải phóng vào ngày 30.10.1972, hòa cùng với sự phát triển chung của đất nước, miền quê nghèo Ba Tơ đã đi lên từ đổ nát của chiến tranh và đã có những bước phát triển mạnh mẽ.

Trên lĩnh vực sản xuất nông – lâm nghiệp huyện đã xác định phát triển cây keo nguyên liệu là cây kinh tế mũi nhọn trong xóa đói giảm nghèo và phát triển các cây công nghiệp dài ngày, ngắn ngày có giá trị kinh tế cao làm cơ sở để thúc đẩy sản xuất phát triển. Năng xuất lúa và sản lượng lương thực đều tăng qua các năm, cơ bản đảm bảo lương thực tại chổ. Ngành chăn nuôi phát triển khá về số lượng và chất lượng theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo điều kiện vững chắc cho phát triển kinh tế ở vùng nông nghiệp, nông thôn, tiến tới thực hiện mục tiêu xóa nghèo nhanh và bền vững.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển đáp ứng được tiềm năng của địa phương, đến nay trên địa bàn huyện đã có 04 nhà máy chế biến gỗ dăm và sản phẩm từ gỗ, 01 nhà máy ghép đá tạo hình và nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh khác hoạt động phát triển tạo nhiều việc làm cho người dân trong vùng. Cơ cấu kinh tế đã có những chuyển dịch tốt theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế.

Người dân chăn nuôi trâu theo hướng sản xuất hàng hóa

Huyện cũng rất quan tâm đến xây dựng nông thôn mới, tính đến ngày 30/9/2018, bình quân mỗi xã đạt 7,74 tiêu chí/xã, có 01 xã thuộc nhóm 2, 03 xã thuộc nhóm 3, 10 xã thuộc nhóm 4, 05 xã thuộc nhóm 5. Dự kiến đến cuối năm 2018, bình     quân mỗi xã đạt 9,26 tiêu chí, tăng bình quân 2,73 tiêu chí/xã so với cuối năm 2017, hiện UBND huyện đã lập hồ sơ  đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã Ba Động đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuyến đường Suối Loa - Ba Điền được bê tông hóa Đáp ứng cao nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân

Bên cạnh phát triển kinh tế, huyện tập trung phát triển mở rộng mạng lưới giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, truyền thanh và một số công trình phúc lợi khác đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập, đi lại, thưởng thức văn hóa tinh thần và khám chữa bệnh cho nhân dân. Huyện cũng đã làm tốt công tác thương binh liệt sỹ, người có công cách mạng, chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội, từng bước ổn định và cải thiện đời sống của các gia đình chính sách, gia đình có công với nước, tạo niềm tin trong nhân dân.

Nhìn lại chặng đường đi lên 46 năm qua kể từ ngày Ba Tơ được giải phóng, kinh tế của huyện Ba Tơ có sự phát triển vượt bậc. Giá trị sản xuất nộng nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ đều tăng. Từ năm 2011 đến 2017, tăng trưởng GDP hàng năm đạt trên hai con số; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 13,7 triệu đồng/người/năm/2011 lên  gần 27 triệu đồng/ người/ năm 2017 (gấp gần 2 lần năm 2011). Văn hóa, giáo dục, y tế đều có bước phát triển, đến nay đã có 10 trường học trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia; 17/20 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; giữ chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; 100% xã thị trấn có đài truyền thanh không dây, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy.

Bảo tồn múa Cồng Chiêng bên mái nhà sàn của người Hrê

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội thường xuyên được cũng cố và giữ vững.  Tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Tuyển quân hành năm đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao

Tuy nhiên, Ba Tơ vẫn còn nhiều gian khó, tỷ lệ hộ nghèo tính đến cuối năm 2017 vẫn còn cao, chiếm khoảng 32,5%. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2018 giảm được từ 5%-7%.

Trạm y tế Ba Vinh đạt chuẩn quốc gia về y tế

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa  đời  sống vật chất và tinh thần của nhân dân củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc huyện tạo cơ sở phát triển mạnh kinh tế xã hội trong thời gian tới, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định mục tiêu chung của huyện là:

“Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh; thực hiện giảm nghèo bền vững nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 từ 8- 9%. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 40 triệu đồng /người/năm vào năm 2020, thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, nhanh chóng đưa huyện thoát nghèo nhanh và bền vững.

Huyện không ngừng nâng cao chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

                                                                                   Văn Dũng
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273