Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản VP HĐND&UBND
Thông tin chuyên đề
Tin hoạt động
VBPQ TW-Tỉnh
Văn bản pháp quy huyện
Văn học nghệ thuật
Tuyên truyền phổ biến pháp luật
LỊCH CÔNG TÁC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3,135,351
Đang trực tuyến: 82
 
Văn học nghệ thuật >> Hồi ký
(Đăng lúc: 02/03/2018 03:36:51 PM)
Khởi nghĩa Ba Tơ và những giá trị lịch sử
Đội du kích Ba Tơ học Nghị quyết Trung ương Đảng tại Chiến khu Nước Sung, Nước Lá tháng 5/1945 (ảnh Báo Tin Mới)

Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ đã trực tiếp đánh vào khâu yếu nhất của bộ máy chính quyền thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai ở một vùng miền núi

Đây là một cuộc khởi nghĩa từng phần, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào cách mạng tỉnh Quảng Ngãi  tiến lên Tổng khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám 1945. Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ đã chính thức khai sinh ra chính quyền và lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên của nhân dân Quảng Ngãi, đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ huy trực tiếp của Đảng bộ địa phương. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa đã ảnh hưởng to lớn, sâu xa và đã thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần cách mạng, khí thế đấu tranh của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các địa phương lân cận. Đội Du kích Ba Tơ được xác định là tiền thân của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ thắng lợi, chứng tỏ tính chất đúng đắn của những dự kiến hết sức tài tình, sáng suốt, khoa học của Trung ương Đảng đề ra ". Với lực lượng sẵn có, ta có thể lãnh đạo cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương cũng có thể giành được thắng lợi mà mở đường cho một cuộc Tổng khởi nghĩa to lớn".

Thắng lợi của cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu:

Một là: Có Đảng lãnh đạo với đường lối phương châm đúng là có tất cả. Cũng như nhiều nơi khác, phần đông các đồng chí đảng viên chân chính đều được trực tiếp học tập tinh thần và nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng (5/1941) tại nhà tù Buôn Ma Thuột.

Hai là: Nắm vững quan điểm bạo lực cách mạng trong đấu tranh giành chính quyền. Quan điểm đó đã được Ban lãnh đạo vận dụng trong quá trình chỉ đạo cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ.

Ba là: Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ rất quan trọng nhưng chỉ là thắng lợi bước đầu trong tiến trình lâu dài và gian khổ của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Vì vậy, Ban lãnh đạo đã đề ra chủ trương bảo vệ lực lượng cách mạng, củng cố những thành quả đã giành được, mở rộng phong trào ra khắp tỉnh và những địa phương lân cận; gấp rút chuyển đội Du kích Ba Tơ lên xây dựng căn cứ địa cách mạng ở vùng rừng núi. Sau đó, xây dựng và phát triển lực lượng ở đồng bằng, dấy lên cao trào chống Nhật, cứu nước trong toàn tỉnh.

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ là minh chứng cho đường lối đúng đắn của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu, của sự năng động, sáng tạo, ý chí quyết chiến, quyết thắng và nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, là sự thể hiện sinh động về truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường và bất khuất, của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù địch của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

                                                                                                                                 Văn Dũng (Theo lịch sử Đảng bộ huyện Ba Tơ)

 

 

 

 

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273