Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản VP HĐND&UBND
Thông tin chuyên đề
Tin hoạt động
VBPQ TW-Tỉnh
Văn bản pháp quy huyện
Văn học nghệ thuật
Tuyên truyền phổ biến pháp luật
LỊCH CÔNG TÁC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,959,015
Đang trực tuyến: 112
 
Tin hoạt động >> Tin từ Mặt trận các Hội, Đoàn thể
(Đăng lúc: 01/02/2018 01:30:12 PM)
Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt I năm 2018

Sáng ngày 29/1/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ba Tơ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp Đảng đợt I năm 2018. Tham gia lớp học có 112 học viên là đoàn viên, thanh niên ưu tú, quần chúng tích cực tham gia tốt các phong trào hành động cách mạng ở các địa phương cơ sở, ở các cơ quan, đơn vị trong huyện, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, có động cơ phấn đấu đúng đắn và tự giác xin gia nhập Đảng.

Lớp học diễn ra 5 ngày (từ ngày 29/1/2018 đến ngày 02/2/2018). Các học viên được học bồi dưỡng qua 05 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội;  Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh buổi khai giảng lớp học

Đây là những kiến thức khái quát rất cơ bản nhằm nâng cao nhận thức cho học viên hiểu biết về Đảng, Điều lệ Đảng, những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, về cương lĩnh chính trị, về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để từ đó giác ngộ, xây dựng động cơ đúng đắn, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                                                                                      Văn Dũng

 

 

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273