Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản VP HĐND&UBND
Thông tin chuyên đề
Tin hoạt động
VBPQ TW-Tỉnh
Văn bản pháp quy huyện
Văn học nghệ thuật
LỊCH CÔNG TÁC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,715,791
Đang trực tuyến: 39
 
Tin hoạt động >> Tin từ Huyện ủy - HĐND&UBND
(Đăng lúc: 23/01/2018 04:13:09 PM)
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Đ/c Nguyễn Phước, HUV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phát biểu tại Lễ khai giảng

Sáng ngày 22/1/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Ba Tơ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Tham gia lớp học có 86  học viên là những đảng viên dự bị đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và Huyện ủy Ba Tơ. Trong thời gian 06 ngày từ ngày 22/1/2018 đến ngày 27/1/2018 các học viên được học qua 10 chuyên đề bồi dưỡng gồm: Chủ nghĩa Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam;  Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiên Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh lớp học

Đây là những kiến thức cơ bản và cần thiết nhằm nâng cao nhận thức cho  đảng viên dự bị về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay để từ đó đảng viên dự bị có định hướng rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                                                                                            Văn Dũng

 

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273