Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản VP HĐND&UBND
Thông tin chuyên đề
Tin hoạt động
VBPQ TW-Tỉnh
Văn bản pháp quy huyện
Văn học nghệ thuật
LỊCH CÔNG TÁC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,715,775
Đang trực tuyến: 25
 
Tin hoạt động >> Tin từ Mặt trận các Hội, Đoàn thể
(Đăng lúc: 16/01/2018 04:58:46 PM)
Tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua "Cựu Chiến binh gương mẫu" năm 2017

Sáng ngày 11/01/2018, tại Hội trường khối Dân vận, Hội CCB huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu năm 2017”, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị ở tỉnh có đồng chí Huỳnh Minh Dữ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh; ở huyện có đồng chí Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Salaven Côn, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB 20 xã, thị trấn.

Trong năm 2017, các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, định hướng cho cán bộ, hội viên; tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 khoá XII; thực hiện Chỉ thị số 05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và các hoạt động của Hội. Cùng với Mặt trận tổ quốc tổ chức thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm; phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; phong trào “Bảo vệ tài nguyên môi trường”; qua đó, hội viên CCB và gia đình gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo đảm an toàn giao thông”. Tuyên truyền vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, tham gia các cuộc diễn tập vận hành cơ chế ở địa phương. Tích cực chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình trên các lĩnh vực hoạt động hiệu quả thiết thực. Thực hiện tốt công tác, tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nạn nghi kỵ cầm đồ thuốc độc trong đồng dân tộc thiểu số, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội cũng được các cấp Hội quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh huyện và cơ sở đã tập trung tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Phạm Duy Huy, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện báo cáo tổng kết năm 2017

Trong năm 2017, toàn huyện đã kết nạp được 63 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện là 2.320 hội viên, đạt 157% kế hoạch, qua bình xét tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh 96%, hội viên CCB gương mẫu 98%, gia đình hội viên văn hóa 96%, phát triển đảng trong hội viên 05 đồng chí, trong lĩnh vực phát triển kinh tế hộ gia đình trong hội viên trong năm đã xóa được 53 hộ nghèo, giảm tỷ hộ hội viên nghèo xuống còn 444 hộ/497 hộ; tổ chức kiểm tra, giám sát Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn, khối 487. Qua kiểm tra, Hội CCB các xã, thị trấn, khối 487 đã tích cực củng cố, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, cơ bản hoàn thành đạt các chỉ tiêu giao trong năm 2017. Ngoài ra, vận động cán bộ, hội viên CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Năm 2018, Hội CCB huyện Ba Tơ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới"; phấn đấu phát triển hội viên mới 60 hội viên; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh đạt 97% trở lên; Hội CCB gương mẫu 98,5%; gia đình CCB đạt gia đình văn hóa đạt 97%; phấn đấu xóa hội viên nghèo 60 hộ; xóa nhà tạm 5 nhà, kết nạp từ 5-7 hội viên vào đảng, xây dựng từ 3-5 mô hình để hội viên phát triển kinh tế. 

Đồng chí Huỳnh Minh Dữ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Huỳnh Minh Dữ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh yêu cầu các cấp Hội CCB huyện Ba Tơ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên CCB phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ". Nâng cao bản lĩnh chính trị và quan điểm lập trường cách mạng cho cán bộ, hội viên CCB trong tình hình mới, phòng chống "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ; Thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác Hội, hướng về cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên năng lực, trí tuệ, đoàn kết gắn bó giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2017 nhận giấy khen tại Hội nghị 

Cũng tại Hội nghị, Hội CCB huyện Ba Tơ đã khen thưởng cho 9 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2017. 

                                                                                                                                                   Tấn Minh

 

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273