Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản VP HĐND&UBND
Thông tin chuyên đề
Tin hoạt động
VBPQ TW-Tỉnh
Văn bản pháp quy huyện
Văn học nghệ thuật
LỊCH CÔNG TÁC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,715,835
Đang trực tuyến: 76
 
Tin hoạt động >> Tin từ Huyện ủy - HĐND&UBND
(Đăng lúc: 25/12/2017 04:37:33 PM)
Hội nghị đánh giá công tác giảm nghèo năm 2016-2017 và triển khai Kế hoạch năm 2018
Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 22/12, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá công tác giảm nghèo năm 2016-2017 và triển khai Kế hoạch năm 2018. Đến dự, có đồng chí Võ Thanh An – TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lữ Đình Tích – Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Trung Triết, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo UBND 20 xã, thị trấn và các đơn vị, phòng ban chuyên môn huyện.

Qua 02 năm thực hiện công tác giảm nghèo năm 2016 - 2017, nhận thức của người dân trên địa bàn huyện đã được nâng lên, hạn chế tình trạng trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, tự bổ sung vốn vào đầu tư cây con giống được hỗ trợ và có trách nhiệm chăm sóc. Cơ sở hạ tầng được đầu tư mới, tạo diện mạo cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là đạt tiêu chí nông thôn mới. Hỗ trợ phát triển sản xuất và các chính sách giảm nghèo chung khác đã giúp cho hộ nghèo và người Dân tộc thiểu số có việc làm, tăng thu nhập.

Về chính sách tín dụng ưu đãi, trong hai năm 2016 – 2017, có gần 1.500 hộ nghèo vay vốn thông thường; trên 700 hộ nghèo vay vốn theo Nghị quyết 30a; trên 380 hộ vay vốn cận nghèo và vay học sinh, sinh viên; 270 hộ vay Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, 190 hộ vay sản xuất kinh doanh. Về hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo, cận nghèo và người DTTS, trong năm 2016 không mở lớp đào tạo; trong năm 2017, phối hợp mở 09 lớp  đào tạo nghề để áp dụng trong sản xuất cho 410 lao động nông thôn, 02 lớp đào tạo nghề cho 60 lao động nông thôn. Về hỗ trợ Y tế, trong hai năm mua và cấp trên 65.200 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, người DTTS vùng khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn. Về hỗ trợ giáo dục cho người nghèo, cận nghèo, trong hai năm đã thực hiện hỗ trợ cho trên 28.580 học sinh, với tổng kinh phí trên 7,1 tỷ đồng. Hỗ trợ về nhà ở, năm 2016 hỗ trợ 56 hộ xây dựng nhà ở, kinh phí 1,4 tỷ đồng; năm 2017 phê duyệt cho 162 hộ để vay vốn, kinh phí trên 2,4 tỷ đồng. Thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho trên 11.800 hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS, với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng… Cuối năm 2017, qua bình xét, hộ nghèo giảm còn 33%, đạt tỷ lệ 5%; tỷ lệ hộ cận nghèo tăng 3%. 

Đ/c Nguyễn Văn Triệu, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện báo cáo đánh giá kết quả công tác giảm nghèo 2016 - 2017

Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: một số cơ quan, ban ngành liên quan của huyện và địa phương, cũng như công tác phối hợp của Mặt trận và các Hội đoàn thể CT-XH huyện, xã chưa xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để đảm bảo an sinh xã hội; việc xây dựng kế hoạch giảm nghèo ở  một số xã trên địa bàn huyện chưa thực hiện được, do năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo còn hạn chế; chưa thành lập Ban giám sát để kiểm tra, giám sát tại địa bàn thôn; chưa nắm chắc được quan điểm của Chương trình giảm nghèo; chưa đánh giá được việc tác động của các chính sách giảm nghèo đến công tác giảm nghèo và hiệu quả từ việc đầu tư, các chương trình, dự án giảm nghèo lồng ghép. Trong năm 2018, tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; cải thiện đời sống, tăng thu nhập, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm từ 5% đến 6%.

Tại Hội nghị, các phòng ban liên quan và một số địa phương đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo trong 02 năm qua và phương hướng trong năm 2018. Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Trung Triết nhấn mạnh: 

Đ/c Trần Trung Triết, Chủ tịc UBND huyện phát biểu kết luận tại Hội nghị

Để công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện trong năm 2018 sớm được triển khai thực hiện, ngay từ đầu năm phòng LĐTB&XH huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện, trên cơ sở đó các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời các cơ quan, ban, ngành, mặt trận các hội đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác giảm nghèo.

                                                                                                                                               Cao Đỉnh - Thị Thoang

 


 

 

 

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273