Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản VP HĐND&UBND
Thông tin chuyên đề
Tin hoạt động
VBPQ TW-Tỉnh
Văn bản pháp quy huyện
Văn học nghệ thuật
Tuyên truyền phổ biến pháp luật
LỊCH CÔNG TÁC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3,135,407
Đang trực tuyến: 69
 
Thông tin chuyên đề >> Đầu tư - Đấu thầu
(Đăng lúc: 25/07/2017 09:20:51 AM)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Nguồn vốn: Ngân sách huyện

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND huyện Ba Tơ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Văn phòng HĐND và UBND huyện Ba Tơ.

Văn phòng HĐND và UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm lưu trữ Quốc gia II.

- Địa chỉ: Số 17A, đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Giá trúng thầu: 419.966.000 đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách huyện.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn giói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày.

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu:

 

STT

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn

Lý do không được  lựa chọn của các nhà thầu

1

Trung tâm lưu trữ quốc gia I

- Tư cách hợp lệ của nhà thầu không đáp ứng theo Mục 10 Chương I của HSMT.

- Tính hợp lệ của đơn dự thầu không đáp ứng theo quy định tại Mục 7 và Mục 8 Chương I của HSMT.

2

Trung tâm lưu trữ quốc gia IV

- Tư cách hợp lệ của nhà thầu không đáp ứng theo Mục 10 Chương I của HSMT.

- Tính hợp lệ của đơn dự thầu không đáp ứng theo quy định tại Mục 7 và Mục 8 Chương I của HSMT.

 

 Văn phòng HĐND và UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273