Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản VP HĐND&UBND
Thông tin chuyên đề
Tin hoạt động
VBPQ TW-Tỉnh
Văn bản pháp quy huyện
Văn học nghệ thuật
Tuyên truyền phổ biến pháp luật
LỊCH CÔNG TÁC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3,135,284
Đang trực tuyến: 65
 
Thông tin chuyên đề >> Đầu tư - Đấu thầu
(Đăng lúc: 28/06/2017 07:28:04 AM)
THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm một cửa hiện đại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi (thiết bị mới 100% sản xuất năm 2016 hoặc năm 2017 và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng).

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, phần mềm một cửa hiện đại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá gói thầu: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)

- Nội dung chính của gói thầu: mua sắm máy móc, trang thiết bị vi tính, máy phô tô,  bàn ghế làm việc, máy phát điện, camera quan sát, phần mềm một cử hiện đại, đào tạo, hướng dẫn sử dụng...

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm một cửa hiện đại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu ngân sách huyện.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 28  tháng  6 năm 2017 đến trước 7 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 7 năm 2017.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng HĐND và UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi  (số điện thoại 2553863662, fax 2553863444).

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng , đồng tiền sử dụng VND, hình thức bảo đảm bằng thư bảo lãnh ngân hàng hoặc bằng séc).

10. Thời điểm đóng thầu 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 7 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 7 năm 2017.

                                                                                                                           NGUYỄN VINH

 

 

 

 

 

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273