Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản VP HĐND&UBND
Thông tin chuyên đề
Tin hoạt động
VBPQ TW-Tỉnh
Văn bản pháp quy huyện
Văn học nghệ thuật
LỊCH CÔNG TÁC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,715,848
Đang trực tuyến: 88
 
Tin hoạt động >> Kinh tế - Nông Lâm nghiệp
(Đăng lúc: 17/04/2017 05:13:31 PM)
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ LẬP BẢNG KÊ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Sáng ngày 13/4/2017, UBND huyện Ba Tơ đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế; triển khai một số văn bản chỉ đạo công tác Tổng điều kinh tế và tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và Ban Chỉ đạo, Điều tra viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Tơ.

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng – Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi, Phó ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh cùng các đồng chí giám sát viên Tổng điều tra kinh tế tỉnh giám sát tại địa bàn huyện Ba Tơ; đồng chí Trần Trung Triết, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện, chủ trì hội nghị; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của huyện; các đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra và công chức Văn phòng - Thống kê cùng điều tra viên các xã, thị trấn cùng tham dự.

Quang cảnh hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 

 

Đ/c Nguyễn Hùng – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đây là cuộc họp rất quan trọng để Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ, quán triệt các quyết định về thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền và vận động các đơn vị điều tra hiểu rỏ nội dung về cuộc Tổng điều tra để các đơn vị điều tra thực hiện tốt việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong cuộc Tổng điều tra này.

 

 

 

Đ/c Trần Sách – Chi cục trưởng Chi cục thống kê, Phó BCĐ Tổng điều tra triển khai các văn bản chỉ đạo Tổng điều tra cho ban chỉ đạo các xã, thị trấn 

Quyết định số 1672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được triển khai trên phạm vị toàn quốc với mục đích đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tại cuộc họp, Ủy ban nhân dân huyện đã quán triệt Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành phương án tổng điều kinh tế năm 2017, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/2/2017  của UBND tỉnh Quảng Ngãi  và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/3/2017  của UBND huyện Ba Tơ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Quyết định của UBND huyện về việc thành lập ban Ban Chỉ đạo, tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện Ba Tơ.

Cuộc Tổng điều tra được tiến hành theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thong tin từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017. Giai đoạn 2 thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thu thập thong tin từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 7 năm 2017.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Trung Triết, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh về tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017; đồng thời yêu cầu Chi cục Thống kê là cơ quan thường trực cần xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu, bố trí cán bộ chuyên môn giúp thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện  nhiệm vụ tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đối với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 các xã, thị trấn cần tập trung hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát để cuộc tổng điều tra hoàn thành tốt nhất./. 

                                                                                                                                         Cao Văn Đào – Chi cục Thống kê Ba Tơ

 

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273