Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản VP HĐND&UBND
Thông tin chuyên đề
Tin hoạt động
VBPQ TW-Tỉnh
Văn bản pháp quy huyện
Văn học nghệ thuật
Tuyên truyền phổ biến pháp luật
LỊCH CÔNG TÁC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,958,988
Đang trực tuyến: 112
 
Tin hoạt động >> Tin từ Huyện ủy - HĐND&UBND
(Đăng lúc: 06/04/2015 09:08:23 PM)
Bài phát biểu của đồng chí Phạm Viết Nho, TUV, Bí thư Huyện ủy tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống DQTV (28/3/1935-28/3/2015)
Đồng chí Phạm Viết Nho, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại lễ kỷ niệm

Bài phát biểu của đồng chí Phạm Viết Nho, TUV, Bí thư Huyện ủy tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống DQTV (28/3/1935-28/3/2015)

 Kính thưa: Đồng chí Võ Đình Dũng, Đại tá, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh!

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Hôm nay, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935-28/3/2015). Thay mặt Huyện uỷ, tôi xin gửi tới các vị đại biểu và các đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Thưa toàn thể các đồng chí!

80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, nhân dân ta đã vùng lên đập tan xích xiềng nô lệ, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thu được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, lực lượng dân quân tự vệ đã có những đóng góp hết sức to lớn.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ trong chiến tranh nhân dân, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã xác định “Đó là một lực lượng chiến lược trong suốt quá trình đấu tranh vũ trang cách mạng ở nước ta”. Trong nghị quyết đầu tiên về đường lối quân sự, Đảng ta đã nêu vấn đề thành lập các đội tự vệ, quân đội công nông. Đặc biệt, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất họp tại Ma Cao (Trung Quốc) ngày 28/3/1935, Đảng ta đã ra “Nghị quyết về Đội tự vệ". Đây là Nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ; là một dấu ấn quan trọng mở ra một thời kỳ mới, khởi đầu của tư tưởng vũ trang toàn dân, toàn diện và tư tưởng chiến tranh nhân dân với phong trào toàn dân đánh giặc.

Các đội tự vệ đỏ được thành lập trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930- 1931 và các lực lượng tự vệ chiến đấu trong thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là những hình thức tổ chức đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng ở nước ta.

 

Quang cảnh lễ kỷ niệm

 Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng dân quân tự vệ phát triển lớn mạnh về mọi mặt, là một trong ba thứ quân làm nòng cốt cho chiến tranh nhân dân. Là lực lượng vũ trang không thoát ly khỏi sản xuất công tác. Trong chiến đấu luôn kết hợp giữa vũ khí thô sơ và hiện đại, lực lượng dân quân tự vệ đã sáng tạo ra nhiều cách đánh giặc hay, độc đáo, gây cho địch những tổn thất nặng nề. Hoạt động của dân quân tự vệ đã tạo điều kiện thuận lợi và nhiều cơ hội để bộ đội chủ lực tập trung mở những chiến dịch lớn, những trận đánh quyết định vào những hướng, những mục tiêu quan trọng trên các chiến trường. Lực lượng dân quân tự vệ là nguồn dự trữ nhân lực vô tận và quý giá của bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, bổ sung cho bộ đội những cán bộ, chiến sỹ có phẩm chất tốt, giàu kinh nghiệm chiến đấu. Quá trình đấu tranh cách mạng, dân quân tự vệ là lực lượng đông đảo tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng và bảo vệ hậu phương, phối hợp với các lực lượng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, sản xuất và giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở mọi lúc mọi nơi.

Sau khi đất nước thống nhất, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,  lực lượng dân quân tự vệ cùng với các lực lượng vũ trang và toàn dân đánh bại mọi âm mưu xâm lược của các thế lực thù địch, đồng thời góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng lực lượng quốc phòng và an ninh ở địa phương.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng dân quân tự vệ đã lập nhiều thành tích, đóng góp công lao to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc”.

Thưa các đồng chí!

Trong những năm qua luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Lực lượng dân quân tự vệ ngày càng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, biên chế, nâng cao về chất lượng hoạt động, trở thành một trong những lực lượng nòng cốt trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong huyện.

Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ mới do những yếu tố tích cực của tình hình quốc tế, khu vực và những thành tựu của công cuộc đổi mới, chúng ta cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức phía trước. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, kết hợp với răn đe; đồng thời những vấn đề xã hội bức xúc nếu không được giải quyết triệt để sẽ là nguy cơ tiềm ẩn có thể làm mất ổn định về chính trị.

Cùng với những khó khăn chung, đối với huyện nhà, trong quá trình phát triển kinh tế sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, môi trường, việc làm, đời sống an sinh cho nhân dân... Những âm mưu thủ đoạn của địch... đặt ra cho Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện nhà những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất nặng nề.

Để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tôi đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là,  tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đặc biệt là tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ, các nghị định, thông tư và chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng… về dân quân tự vệ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trên cơ sở đó phát động quần chúng tích cực, tự giác tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và sự quản lý điều hành của chính quyền đối với lực lượng dân quân tự vệ. Tiếp tục quan triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với DQTV trong tình hình mới. Phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ. Có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ của huyện đạt tỷ lệ theo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của Đảng ủy Quân sự huyện đề ra trong năm 2015.

Ba là, làm tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”. Tổ chức biên chế lực lượng dân quân tự vệ có số lượng, trang bị phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sức khỏe đảm bảo cho lực lượng dân quân tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ năng lực đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức, cơ sở tự vệ đủ về số lượng, nâng cao chất lượng có phẩm chất đạo đức và chuyên môn, Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, thị trấn có đủ tiêu chuẩn và tín nhiệm để tham gia cấp uỷ cùng cấp. Tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức, xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, trong đó cơ quan quân sự các cấp làm nòng cốt. Chính quyền các cấp bố trí ngân sách thích hợp, bảo đảm cho các hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ và các nghị định; thông tư, hướng dẫn của Nhà nước; Chính phủ; Bộ Quốc phòng và cơ quan cấp trên; hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tiếp tục duy trì hoạt động của tiểu đội dân quân thường trực đi vào nề nếp và hiệu quả. Chủ động tham mưu cho huyện khảo sát, lập dự toán và tranh thủ đề xuất cấp trên xây dựng phòng làm việc cho Ban CHQS xã, thị trấn.

Thưa các đồng chí!

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Dân quân tự vệ của cả nước nói chung và huyện nhà nói riêng vô cùng tự hào với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng dân quân tự vệ, chúng ta tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của dân quân tự vệ, một bộ phận trọng yếu trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, thay mặt Huyện ủy chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, chúc cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân tự vệ của huyện nhà ngày phát triển, vững mạnh đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng với sự tin yêu, quan tâm của Đảng bộ và nhân dân huyện Ba Tơ.

Chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc.

              Xin cảm ơn./.

                                    Văn Dũng  (nguồn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Tơ)

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273