Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản VP HĐND&UBND
Thông tin chuyên đề
Tin hoạt động
VBPQ TW-Tỉnh
Văn bản pháp quy huyện
Văn học nghệ thuật
Tuyên truyền phổ biến pháp luật
LỊCH CÔNG TÁC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3,225,303
Đang trực tuyến: 42
 
Bộ máy tổ chức >> Cơ quan chuyên môn

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức...

08-10-2011  |  Xem chi tiết

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về...

08-10-2011  |  Xem chi tiết
Phòng Nội vụ huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh...
08-10-2011  |  Xem chi tiết
Phòng Tài chính - KH huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về...
08-10-2011  |  Xem chi tiết

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu giúp Uỷ ban nhân...

08-10-2011  |  Xem chi tiết

Phòng Giáo dục là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện...

08-10-2011  |  Xem chi tiết

Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Uỷ ban...

08-10-2011  |  Xem chi tiết
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng: Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước...
08-10-2011  |  Xem chi tiết
Phòng Y tế huyện là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân...
08-10-2011  |  Xem chi tiết

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức...

08-10-2011  |  Xem chi tiết

Phòng Tài nguyên Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp...

08-10-2011  |  Xem chi tiết
Phòng Dân tộc huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về...
08-10-2011  |  Xem chi tiết

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn của UBND huyện, có trách nhiệm giúp UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện...

08-10-2011  |  Xem chi tiết

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273