Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Phóng sự: Giải phóng Ba Tơ làm thay đổi cục diện Quân sự khu 5

10-11-2022

Giải phóng Ba Tơ làm thay đổi cục diện Quân sự khu 5