Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Dân số - Lao động
 

        Dân số toàn huyện hiện có 12.575 hộ dân với 55.662 người. Trong đó 10.528 hộ dân (45.851 người) là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phần dân tộc chủ yếu là dân tộc Hre chiếm 82,37%, còn lại là dân tộc Kinh và một số ít dân tộc khác. Mật độ dân thưa 48,95 người/km2 sống tập trung tại thị trấn Ba Tơ và xã Ba Vì, Ba Động. 

        Độ tuổi lao động toàn huyện có 30.036 lao động trong độ tuổi, chiếm 54,28% tổng dân số. Trong đó, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp: 23.220 người chiếm tỷ lệ 77,30%; lao động trong lĩnh vực công nghiệp: 1.910 người, chiếm tỷ lệ 6,35%; lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ: 3.785 người, chiếm tỷ lệ 12,60%; lao động làm việc trong lĩnh vực thủ công, làm việc tại gia đình: 1.121 người, chiếm tỷ lệ 3,73%.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1121

Tổng số lượt xem: 4323264