VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Giấy mời họp
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 234/GM-UBND 17/6/2019 UBND huyện tổ chức buổi làm việc với các ngành để nghe đơn vị tư vấn báo cáo khảo sát, xác định giá khởi điểm các thửa đất xéo, méo nhỏ hẹp không đủ hình thành lô qua rà soát tại hẻm 1 Trần Lương, thị trấn Ba Tơ
2. 233/GM-UBND 17/6/2019 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1410/STC-ĐT ngày 11/6/2019 về việc thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018; UBND huyện mời thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan cùng tham dự buổi làm việc
3. 232/GM-UBND 17/6/2019 UBND huyện tổ chức buổi làm việc với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
4. 231/GM-UBND 17/6/2019 UBND huyện tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã để triển khai phụ trách Kế toán cho các đơn vị trường học
5. 230/GM-UBND 17/6/2019 UBND huyện tổ chức cuộc họp các ngành để giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc công trình: Đường nội bộ phía đông kè Tài Năng
6. 229/GM-UBND 14/6/2019 UBND huyện tổ chức cuộc họp để thống nhất một số nội dung vướng mắc trong tiếp nhận hồ sơ dự tuyển giáo viên năm 2019
7. 228/GM-UBND 14/6/2019 UBND huyện tổ chức cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện để xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu huyện Ba Tơ lần thứ III năm 2019
8. 227/GM-UBND 14/6/2019 Dự xem chương trình văn nghệ Chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ lần thứ III
9. 226/GM-UBND 12/6/2019 UBND huyện tổ chức họp triển khai kế hoạch, phương án hỗ trợ thi công giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Ba Động
10. 225/GM-UBND 10/6/2019 UBND huyện tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và công chức Tài chính - Kế toán của UBND xã để triển khai phụ trách Kế toán cho các đơn vị trường học
11. 224/GM-UBND 10/6/2019 UBND huyện tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo và công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường về công tác sắp xếp công chức
12. 223/GM-UBND 10/6/2019 UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt
13. 222/GM-UBND 7/6/2019 UBND huyện tổ chức cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ lần thứ III năm 2019
14. 221/GM-UBND 7/6/2019 UBND huyện tổ chức thông qua phương án thiết kế các công trình được phân vốn theo Quyết định số 384 và 385/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh
15. 220/GM-UBND 6/6/2019 UBND huyện tổ chức buổi làm việc để thống nhất giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống nước sinh hoạt thôn Mang Đen, xã Ba Vì
16. 218/GM-UBND 5/6/2019 UBND huyện tổ chức buổi làm việc với một số cơ quan, đơn vị có liên để triển khai một số nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về đầu tư xây dựng cơ bản
17. 217/GM-UBND 5/6/2019 UBND huyện tổ chức làm việc với UBND các xã: Ba Tiêu, Ba Vì về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quản lý đường bộ của địa phương
18. 216/GM-UBND 5/6/2019 UBND huyện làm việc với các ngành, địa phương về một số trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất
19. 215/GM-UBND 5/6/2019 UBND huyện làm việc với Trung tâm Y tế huyện về tình hình quản lý, sử dụng đất ngoài tường rào Trung tâm Y tế huyện
20. 214/GM-UBND 4/6/2019 Theo đề nghị của Công ty cổ phần thủy điện Thiên Tân tại Công văn số 118A/CV-PTDA ngày 28/5/2019 về việc báo cáo và đề nghị xem xét hỗ trợ giải quyết việc các hộ dân cản trở không cho cắt cây GPMB hành lang tuyến đoạn qua xã Ba Dinh đường dây 110kV đấu nố
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /92 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273