VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Giấy mời họp
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 189/GM-UBND 21/5/2018 Tổ chức buổi làm việc với các ngành có liên quan về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm Văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ
2. 188/GM-UBND 21/5/2018 Tổ chức buổi đối thoại giải quyết đơn xin khai thác gỗ keo tự trồng của hộ gia đình ông Phạm Ngọc Hùng, thôn Nhơn Phước, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ và hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ba, thường trú tại Dốc Ổi, xã Ba Liên huyện Ba Tơ
3. 187/GM-UBND 18/5/2018 Tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2018
4. 186/GM-UBND 18/5/2018 Tổ chức làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua kết quả rà soát, chuyển đối đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít sung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất
5. 185/GM-UBND 18/5/2018 Tổ chức công bố kết quả điều tra, kháo sát dự án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đất trồng lúa giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Ba Tơ
6. 184/GM-UBND 18/5/2018 Tổ chức họp trực báo tiến độ thực hiện dự án đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSD Đất lâm nghiệp được thu hôi các công ty Lâm nghiệp trên địa bàn huyện
7. 182/GM-UBND 18/5/2018 Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 02 Mẹ của huyện Ba Tơ
8. 181/GM-UBND 17/5/2018 UBND huyện mời các thành phần có liên quan cùng tham gia làm việc với Đoàn Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
9. 180/GM-UBND 16/5/2018 Tổ chức làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường để xin ý kiến thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình dự án trên địa bàn huyện Ba Tơ
10. 179/GM-UBND 16/5/2018 Tổ chức kiểm tra hiện trường về tiến độ chất lượng công trình Nối tiếp BTXM từ UBND xã đi thôn 10 (Nước Gia)
11. 178/GM-UBND 16/5/2018 Tổ chức làm việc với UBND xã Ba Động và các ngành có liên quan để triển khai thực hiện Công tác giải phóng mặt bằng chợ cũ Ba Động; bố trí sắp xếp chợ liên xã Khu Đông; giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Ba Động và điều chỉnh danh mục công trình thực hiệ
12. 177/GM-UBND 14/5/2018 Tổ chức làm việc với Đoàn công tác kiểm tra tình hình thực tế dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
13. 176/GM-UBND 14/5/2018 UBND huyện mời đại biểu tham dự buổi kiểm tra việc thành lập Đoàn kiểm tra Trường Mầm non 11/3 Ba Tơ giữ chuẩn quốc gia mức độ 1
14. 175/GM-UBND 14/5/2018 Tổ chức cuộc họp để xét chọn học viên ngành giáo dục và đào tạo huyện tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị mở tại huyện
15. 174/GM-UBND 14/5/2018 Tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Đông Xuân 2017-2018 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2018
16. 173/GM-UBND 11/5/2018 Tổ chức đi kiểm tra thực tế để giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công lề đường và rảnh thoát nước dọc đoạn Km0+450, 17- Km0 +47,87 dự án đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi đoạn Km0- Km6
17. 172/GM-UBND 11/5/2018 Tổ chức buổi làm việc với cá ngành và địa phương để triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013
18. 171/GM-UBND 10/5/2018 Tổ chức cuộc họp giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm
19. 169/GM-UBND 10/5/2018 Tổ chức họp các ngành có liên quan về việc triển khai thực hiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 264/2013 của Thủ tướng Chính phủ
20. 168/GM-UBND 9/5/2018 Tổ chức họp thành viên UBND huyện và các ngành có liên quan về việc báo cáo những nội dung vướng mắc cần sự chỉ đạo của tỉnh do các ngành tham mưu UBND huyện
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /67 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273