VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Giấy mời họp
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 194/GM-UBND 24/5/2018 Tổ chức buổi làm việc với các ngành và Hợp tác xã Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Thanh Nhật về xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ Ba Vì
2. 193/GM-UBND 22/5/2018 Tổ chức kiểm tra hiện .trường để xử lý kỹ thuật công trình Đường Ba Chùa - Bến Buôn, huyện Ba Tơ
3. 192/GM-UBND 21/5/2018 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra thẩm định trường mầm non chuẩn quốc gia tại Trường Mầm non Ba Chùa
4. 191/GM-UBND 21/5/2018 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra thẩm định trường mầm non chuẩn quốc gia tại Trường Mầm non Ba Vì
5. 190/GM-UBND 21/5/2018 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trước mùa mưa lũ năm 2018 và công tác phòng, chống hạn vụ Hè thu năm 2018
6. 189/GM-UBND 21/5/2018 Tổ chức buổi làm việc với các ngành có liên quan về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm Văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ
7. 188/GM-UBND 21/5/2018 Tổ chức buổi đối thoại giải quyết đơn xin khai thác gỗ keo tự trồng của hộ gia đình ông Phạm Ngọc Hùng, thôn Nhơn Phước, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ và hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ba, thường trú tại Dốc Ổi, xã Ba Liên huyện Ba Tơ
8. 187/GM-UBND 18/5/2018 Tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2018
9. 186/GM-UBND 18/5/2018 Tổ chức làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua kết quả rà soát, chuyển đối đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít sung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất
10. 185/GM-UBND 18/5/2018 Tổ chức công bố kết quả điều tra, kháo sát dự án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đất trồng lúa giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Ba Tơ
11. 184/GM-UBND 18/5/2018 Tổ chức họp trực báo tiến độ thực hiện dự án đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSD Đất lâm nghiệp được thu hôi các công ty Lâm nghiệp trên địa bàn huyện
12. 183/GM-UBND 18/5/2018 Tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo một số trường học thuộc UBND huyện để trao đổi một số thông tin liên quan đến công tác cán bộ, quản lý các trường học
13. 182/GM-UBND 18/5/2018 Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 02 Mẹ của huyện Ba Tơ
14. 181/GM-UBND 17/5/2018 UBND huyện mời các thành phần có liên quan cùng tham gia làm việc với Đoàn Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
15. 180/GM-UBND 16/5/2018 Tổ chức làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường để xin ý kiến thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình dự án trên địa bàn huyện Ba Tơ
16. 179/GM-UBND 16/5/2018 Tổ chức kiểm tra hiện trường về tiến độ chất lượng công trình Nối tiếp BTXM từ UBND xã đi thôn 10 (Nước Gia)
17. 178/GM-UBND 16/5/2018 Tổ chức làm việc với UBND xã Ba Động và các ngành có liên quan để triển khai thực hiện Công tác giải phóng mặt bằng chợ cũ Ba Động; bố trí sắp xếp chợ liên xã Khu Đông; giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Ba Động và điều chỉnh danh mục công trình thực hiệ
18. 177/GM-UBND 14/5/2018 Tổ chức làm việc với Đoàn công tác kiểm tra tình hình thực tế dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
19. 176/GM-UBND 14/5/2018 UBND huyện mời đại biểu tham dự buổi kiểm tra việc thành lập Đoàn kiểm tra Trường Mầm non 11/3 Ba Tơ giữ chuẩn quốc gia mức độ 1
20. 175/GM-UBND 14/5/2018 Tổ chức cuộc họp để xét chọn học viên ngành giáo dục và đào tạo huyện tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị mở tại huyện
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /67 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273