VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định Chủ tịch UBND
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 177/QĐ-UBND 13/2/2019 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu bổ sung gói thầu 02 - Giám sát thi công xây dựng công trình: Nhà văn hóa xã Ba Cung, huyện Ba Tơ
2. 176/QĐ-UBND 13/2/2019 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 02 - Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự gói thầu số 04 - Toàn bộ phần xây dựng công trình: Trường Mầm non 11/3 Ba Tơ, huyện Ba Tơ
3. 175/QĐ-UBND 13/2/2019 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 02 - lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự gói thầu số 04 - Toàn bộ phần xây dựng công trình: Trụ sở làm việc UBND xã Ba Trang, huyện Ba Tơ
4. 174/QĐ-UBND 13/2/2019 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 02 - Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự gói thầu số 04 - Toàn bộ phần xây dựng công trình: Trường Tiểu học Ba Xa, huyện Ba Tơ
5. 173/QĐ-UBND 13/2/2019 Về việc phê duyệt giá gói thầu số 04 - Toàn bộ phần xây dựng công trình Trường Tiểu học Ba Xa, huyện Ba Tơ
6. 172/QĐ-UBND 13/2/2019 Về việc phê duyệt giá gói thầu số 04 - Toàn bộ phần xây dựng công trình Trường Mầm non 11/3 Ba Tơ.
7. 171/QĐ-UBND 13/2/2019 Về việc phê duyệt giá gói thầu số 04 - Toàn bộ phần xây dựng công trình Trụ sở làm việc UBND xã Ba Trang, huyện Ba Tơ
8. 120/QĐ-UBND 23/1/2019 Về việc phê duyệt dự toán chi sự nghiệp môi trường năm 2019 của Đội Quản lý đô thị và các công trình công cộng
9. 118/QĐ-UBND 23/1/2019 Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình BTXM tuyến Quốc lộ 24 thôn Mang Biều; nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2017
10. 117/QĐ-UBND 23/1/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học Ba Xa, nguồn vốn Ngân sách huyện
11. 116/QĐ-UBND 23/1/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường mầm non 11/3 Ba Tơ, nguồn vốn Ngân sách huyện
12. 115/QĐ-UBND 23/1/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở làm việc UBND xã Ba Trang, nguồn vốn Ngân sách huyện
13. 115/QĐ-UBND 23/1/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở làm việc UBND xã Ba Trang, nguồn vốn Ngân sách huyện
14. 111/QĐ-UBND 23/1/2019 Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình: Nhà văn hóa thôn Gò Đập; nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (CT 135)
15. 89/QĐ-UBND 22/1/2019 Bồi thường,hỗ trợ cho hộ ông Trần Toán, địa chỉ Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Ba Tơ
16. 83/QĐ-UBND 22/1/2019 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường thôn tuyến thôn Nước Như - Ba Ha - Nước Chạnh
17. 109/QĐ-UBND 22/1/2019 Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đường thôn Cây Muối; nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới
18. 23/QĐ-UBND 10/1/2019 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự
/1 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273