VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định Chủ tịch UBND
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1116/QĐ-UBND 22/8/2019 Về việc thu hồi và phân bổ lại kinh phí quy hoạch Hồ Tôn Dung đã được giao trong dự toán ngân sách năm 2018
2. 983/QĐ-UBND 10/6/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
3. 980/QĐ-UBND 7/6/2019 Về việc phân bổ kinh phí thực hiện mua gạo "đỏ lửa" cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi năm 2019
4. 979/QĐ-UBND 7/6/2019 Về việc tạm ứng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2018 (đợt 2)
5. 978/QĐ-UBND 7/6/2019 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 03 công trình: Trường Mầm non Ba Liên
6. 976/QĐ-UBND 6/6/2019 Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2019
7. 975/QĐ-UBND 6/6/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình: Trường TH&THCS Ba Giang
8. 974/QĐ-UBND 6/6/2019 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
9. 973/QĐ-UBND 6/6/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Cầu Nước Sung, xã Ba Vinh
10. 972/QĐ-UBND 6/6/2019 Về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Huỳnh Ngọc Đường với ông Bùi Văn Trọng tại TDP Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ
11. 970/QĐ-UBND 4/6/2019 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05, Toàn bộ phần xây lắp công trình: Trường Mầm non Ba Liên
12. 969/QĐ-UBND 4/6/2019 Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng gói thầu số 04 công trình: Nhà văn hóa xã Ba Tiêu
13. 968/QĐ-UBND 4/6/2019 Về việc phân bổ ngân sách tỉnh hỗ trợ và thu hồi tạm ứng ngân sách huyện các công trình thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi
14. 967/QĐ-UBND 4/6/2019 Về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Huỳnh Dân với ông Bùi Văn Trọng tổ dân phố Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ
15. 966/QĐ-UBND 4/6/2019 Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng gói thầu số 04 - toàn bộ phần xây dựng công trình: Nhà văn hóa xã Ba Trang
16. 965/QĐ-UBND 4/6/2019 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 02 - Giám định thi công xây dựng công trình: Đường Phân Vinh - Nước Lá - hang Vọt Rệp
17. 964/QĐ-UBND 3/6/2019 Về việc phân bổ kinh phí thực hiện mua gạo "đỏ lửa" cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
18. 963/QĐ-UBND 3/6/2019 Về việc phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2019
19. 962/QĐ-UBND 3/6/2019 Về việc phân bổ kinh phí thực hiện Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Ba Tơ, giai đoạn 2017-2018 (bổ sung)
20. 961/QĐ-UBND 3/6/2019 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 03: Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường công trình: Đập dâng Con Cua
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /67 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273