VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản VP HĐND&UBND >> Phiếu chuyển
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 25/PC-VP 4/1/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng, tình hình hình quản lý, sử dụng đất, rừng trên địa bàn quản lý
2. 2279/PC--VP 25/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng Nội vụ về việc gửi danh sách cán bộ phụ trách công tác dân vận chính quyền
3. 2278/PC--VP 25/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng NN&PTNT về việc góp ý dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
4. 2277/PC--VP 25/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng TN&MT về việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư
5. 2271/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng NN&PTNT về việc góp ý dự thảo chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
6. 2270/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng TN&MT về việc triển khai, đôn đốc công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc, sự cố môi trường
7. 2269/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng TN&MT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ
8. 2268/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng NN&PTNT về việc triển khai thực hiện chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn giai đoạn 2016-2025
9. 2267/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng NN&PTNT về việc lập kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện dồn điền đổi thửa sản xuất nông nghiệp hàng năm
10. 2266/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng TN&MT về việc thực hiện công tác đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, giao đất, cấp giấy CNQSDĐ lâm nghiệp
11. 2265/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng NN&PTNT về việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020
12. 2264/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng KT&HT về việc xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc TCVN ISO 9001:2008
13. 2264/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng KT&HT về việc xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc TCVN ISO 9001:2008
14. 2264/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng Nội vụ về việc hồ sơ thi tuyển giáo viên năm học 2017-2018
15. 2263/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện phong trào Dân vận khéo năm 2017
16. 2260/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng NN&PTNT về việc xây dựng biện pháp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm theo kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân huyện
17. 2259/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Chánh Thanh tra về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
18. 2258/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng Nội vụ về việc công nhận đề tài, sáng kiến cấp tỉnh cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo
19. 2257/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng TC&KH về việc triển khai thực hiện Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017
20. 2256/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng KT&HT về việc xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nu Skin Enteprises Việt Nam
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /55 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273