VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định cá biệt
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 397/QĐ-UBND 12/4/2018 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình ông Lê Văn Bảy, thôn Suối Loa, Ba Động, huyện Ba Tơ
2. 396/QĐ-UBND 12/4/2018 Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ gia đình ông Nguyễn Duy Đức, thôn Suối Loa, Ba Động
3. 394/QĐ-UBND 10/4/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Dư xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ để xây dựng công trình Nhà văn hóa xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ
4. 393/QĐ-UBND 10/4/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Đinh Quang Thành, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ để xây dựng công trình Nhà văn hóa xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ
5. 392/QĐ-UBND 10/4/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Khuyên xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ để xây dựng công trình Nhà văn hóa xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ
6. 391/QĐ-UBND 10/4/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Sáu, xã Ba Chùa, huyện Ba Tơ để xây dựng công trình Trường Mầm non Ba Chùa, huyện Ba Tơ
7. 390/QĐ-UBND 10/4/2018 Về việc thu hồi đất của UBND xã Ba Chùa, huyện Ba Tơ để xây dựng công trình: Trường Mầm non Ba Chùa, huyện Ba Tơ
8. 389/QĐ-UBND 6/4/2018 Về việc cử lãnh đạo trường học đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bậc phổ thông bà Trần Thị Kim Phượng
9. 388/QĐ-UBND 6/4/2018 Về việc cử lãnh đạo giáo viên đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bậc phổ thông bà Trần Thị Đạt
10. 387/QĐ-UBND 6/4/2018 Về việc cử giáo viên đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bậc mầm non bà Huỳnh Thị Thắm
11. 386/QĐ-UBND 6/4/2018 Về việc cử giáo viên đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bậc phổ thông bà Nguyễn Thị Thanh
12. 385/QĐ-UBND 6/4/2018 Về việc cử giáo viên đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bậc phổ thông ông Nguyễn Đức Nhân
13. 384/QĐ-UBND 6/4/2018 Về việc cử lãnh đạo trường học đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bậc phổ thông ông Lê Ngọc Tồn
14. 383/QĐ-UBND 6/4/2018 Về việc cử lãnh đạo trường học đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bậc Mầm non bà Huỳnh Thị Kim Anh
15. 382/QĐ-UBND 6/4/2018 Về việc cử giáo viên đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bậc phổ thông bà Huỳnh Thị Ái Thùy
16. 381/QĐ-UBND 6/4/2018 Về việc cử lãnh đạo trường học đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bậc Mầm non bà Nguyễn Thị Thắm
17. 380/QĐ-UBND 6/4/2018 Về việc cử lãnh đạo trường học đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bậc Mầm non bà Hồ Thị Tuyết
18. 379/QĐ-UBND 4/4/2018 Về việc xếp lương cho cán bộ chuyên trách cấp xã ông Nguyễn Quang Thức
19. 378/QĐ-UBND 4/4/2018 Về việc xếp lương cho cán bộ chuyên trách cấp xã ông Phạm Văn Chánh
20. 377/QĐ-UBND 4/4/2018 Về việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Tuấn, địa chỉ thường trú tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /503 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273