VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định cá biệt
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 3317/QĐ-UBND 27/11/2018 Về việc cử công chức tham gia lớp tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính
2. 3316/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Phạm Thị Nấy
3. 3315/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Cao Thị Bích Vân
4. 3314/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Nguyễn Thị Cẩm Quyên
5. 3313/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Bùi Thị Thúy Hoa
6. 3312/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Phạm Văn Sinh
7. 3311/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Huỳnh Thị Minh Thư
8. 3310/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Nguyễn Thị Thúy
9. 3309/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Phạm Thị Lốp
10. 3309/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Phạm Thị Lốp
11. 3308/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Phạm Thị Vang
12. 3307/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Nguyễn Thị Kim Trang
13. 3306/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Phạm Thị Trang
14. 3305/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Phạm Thị Ba
15. 3304/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Đinh Thị Nga
16. 3303/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa
17. 3302/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Phạm Thị Điền
18. 3301/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Đinh Thị Thức
19. 3300/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Đinh Thị Thiên
20. 3299/QĐ-UBND 26/11/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức bà Phạm Thị Tiền
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /611 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273