VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định cá biệt
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2443/QĐ-UBND 17/7/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Tình địa chỉ Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, công trình Trung tâm văn hóa Văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ
2. 2441/QĐ-UBND 13/7/2018 Về việc cử cán bộ đi đào tạo Đại học hành chính, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học, khóa học 2016-2021 bà Phạm Thị Mỹ Hạnh
3. 2440/QĐ-UBND 13/7/2018 Về việc cử công chức lãnh đạo tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (lớp 1) ông Trần Văn Dũng
4. 2439/QĐ-UBND 13/7/2018 Về việc cử công chức lãnh đạo tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2018 (lớp 1) bà Đinh Thị Lệ Hằng
5. 2438/QĐ-UBND 13/7/2018 Về việc cử công chức lãnh đạo tham gia lãnh đạo cấp phòng năm 2018 (lớp 1) bà Nguyễn Thị Thanh Hải
6. 2397/QĐ-UBND 13/7/2018 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Phan Quang Thạch
7. 2396/QĐ-UBND 13/7/2018 Về việc thu hồi đất của UBND thị trấn quản lý để xây dựng công trình Trung tấm văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ
8. 2395/QĐ-UBND 13/7/2018 Về việc thu hồi đất của Phòng Văn hóa và Thông tin để xây dựng công trình Trung tấm văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ
9. 2403/QĐ-UBND 12/7/2018 Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức xã, thị trấn ông Phạm Văn Inh
10. 2402/QĐ-UBND 11/7/2018 Về việc phân công công chức hướng dẫn tập sự bà Lê Thị Ánh Nhung
11. 2401/QĐ-UBND 11/7/2018 Về việc cho c.án bộ thôi việc ông Phạm Văn Ăn
12. 2400/QĐ-UBND 11/7/2018 Về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
13. 2399/QĐ-UBND 11/7/2018 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội Phạm Hồng Ây
14. 2398/QĐ-UBND 11/7/2018 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bà Phạm Thị Chánh
15. 2394/QĐ-UBND 11/7/2018 Về việc thu hồi đất của Đội Quản lý đô thị và các công trinh công cộng để xây dựng công trình Trung tấm văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ
16. 2393/QĐ-UBND 11/7/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tình thường trú tại thị trấn Ba Tơ để xây dựng công trình Trung tấm văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ
17. 2392/QĐ-UBND 10/7/2018 Về việc cử công chức lãnh đạo tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (lớp 1) bà Võ Thị Gái
18. 2391/QĐ-UBND 10/7/2018 Về việc cử công chức lãnh đạo tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (lớp 1) bà Nguyễn Thị Vân
19. 2390/QĐ-UBND 10/7/2018 Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ba Vì ông Trần Xuân Mộc
20. 2389/QĐ-UBND 6/7/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội bà Dương Thị Khai
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /543 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273