VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định cá biệt
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2960/QĐ-UBND 26/9/2018 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp bảo trợ xã hội cho người khuyết tật bà Đinh Thị Võ
2. 2959/QĐ-UBND 26/9/2018 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp bảo trợ xã hội cho người khuyết tật bà Phạm Thị Suy
3. 2958/QĐ-UBND 26/9/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình ông Nguyễn Duy Phương
4. 2957/QĐ-UBND 26/9/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình bà Phạm Thị Nít
5. 2956/QĐ-UBND 26/9/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình ông Phạm Văn Mật
6. 2955/QĐ-UBND 26/9/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình ông Phạm Văn Lân
7. 2954/QĐ-UBND 26/9/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình cháu Nguyễn Phan Như Quỳnh
8. 2953/QĐ-UBND 26/9/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình cháu Phạm Văn Minh
9. 2952/QĐ-UBND 26/9/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình cháu Phạm Thị Lan
10. 2951/QĐ-UBND 26/9/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình cháu Phạm Văn Hình
11. 2950/QĐ-UBND 26/9/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình cháu Phạm Duy Chí Khiêm
12. 2949/QĐ-UBND 26/9/2018 Về việc nâng mức phục cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Nguyễn Thị Hồng
13. 2948/QĐ-UBND 26/9/2018 Về việc nâng mức phục cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Hồ Thị Song Duyên
14. 2947/QĐ-UBND 26/9/2018 Về việc nâng mức phục cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Phạm Thị Chánh
15. 2945/QĐ-UBND 25/9/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Trần Văn Mừng địa chỉ thường trú tại TDP Bắc Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ huyện Ba Tơ
16. 2944/QĐ-UBND 24/9/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi Hà Đức Thanh
17. 2943/QĐ-UBND 24/9/2018 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội bà Phạm Thị Hành
18. 2942/QĐ-UBND 24/9/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Tể
19. 2941/QĐ-UBND 24/9/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người đơn thân nghèo nuôi con 01 con bà Phạm Thị Nghe
20. 2940/QĐ-UBND 24/9/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người đơn thân nghèo nuôi con 01 con bà Nguyễn Thị Hoa
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /577 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273