VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định cá biệt
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 4068/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện ông Bùi Tiến Sĩ
2. 4067/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện ông Ngô Hữu Tường
3. 4066/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện ông Nguyễn Thanh Lục
4. 4065/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện ông Phan Quang Đức
5. 4064/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều động viên chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất về Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện huyện Ba Tơ
6. 4063/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều động viên chức của Trạm Khuyến nông về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ba Tơ
7. 4062/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều động viên chức của Đài Truyền thanh - Phát lại truyền hình về Trung Tâm truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện
8. 4061/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều động viên chức và nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/200/NĐ-CP của Phòng Văn hòa và Thông tin về Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện
9. 4060/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều động viên chức của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng về Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đát huyện huyện Ba Tơ
10. 4059/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều chuyển chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP của Phòng Văn hóa và Thông tin về Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Ba Tơ
11. 4058/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều chuyển chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của Trạm Khuyến nông về Trung tâm nông nghiệp huyện Ba Tơ
12. 4057/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều chuyển chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của Đài Truyền thanh - Phát lại truyền hình về Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Ba Tơ
13. 3980/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều động ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Trạm Khuyến nông huyện đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy Ba Tơ
14. 3979/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Nguyễn Quang Vinh
15. 3978/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc miễn nhiệm bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ nhiệm kỳ 2016-2021 ông Đinh Quang Thọ và Đinh Tấn Lạc
16. 3977/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc bổ nhiệm bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ nhiệm kỳ 2016-2021 ông Lê Hòa Hiệp và ông Phạm Văn Dũng
17. 3976/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc bổ nhiệm vào ngạch cho công chức ông Lê Văn Trị
18. 3975/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc giao nhiệm vụ phụ trách, quản lý và điều hành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ba Tơ ông Đinh Xuân Bách
19. 3974/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc giao nhiệm vụ phụ trách, quản lý và điều hành Trường Tiểu học Ba Tô ông Nguyễn Minh Ngọc
20. 3973/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện ông Lê Thanh Lợi
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /643 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273