VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định cá biệt
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2272/QĐ-UBND 11/6/2018 Về việc giảm tiền sử dụng đất bà Trần Thị Thanh Nông
2. 2271/QĐ-UBND 5/6/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội bà Trần Thị Ngữ
3. 2270/QĐ-UBND 5/6/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội ông Phạm Văn Bút
4. 2269/QĐ-UBND 5/6/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội bà Phạm Thị Kết
5. 2268/QĐ-UBND 5/6/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội ông Phạm Văn Đon
6. 2267/QĐ-UBND 5/6/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội bà Hồ Thị Quê
7. 2266/QĐ-UBND 5/6/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội ông Phạm Văn Ria
8. 2265/QĐ-UBND 5/6/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội ông Phạm Văn Hào
9. 2264/QĐ-UBND 5/6/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội bà Phạm Thị Thít
10. 2263/QĐ-UBND 5/6/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội ông Phạm Văn Thớt
11. 2262/QĐ-UBND 5/6/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội bà Phạm Thị Lan
12. 2261/QĐ-UBND 5/6/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội ông Phạm Văn Hiêu
13. 2260/QĐ-UBND 5/6/2018 Về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Công am xã Ba Tô ông Phạm Văn Kiều
14. 2259/QĐ-UBND 5/6/2018 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Đinh Tấn Lạc
15. 655/QĐ-UBND 1/6/2018 Về việc chuyển xếp lương cho công chức xã ông Phạm Văn Giốp
16. 654/QĐ-UBND 1/6/2018 Về việc chuyển xếp lương cho công chức xã ông Phạm Văn Cường
17. 653/QĐ-UBND 1/6/2018 Về việc chuyển xếp lương cho công chức xã ông Phạm Văn Hem
18. 652/QĐ-UBND 1/6/2018 Về việc chuyển xếp lương cho công chức xã bà Lê Thị Cảm
19. 651/QĐ-UBND 1/6/2018 Về việc chuyển xếp lương cho công chức xã ông Phạm Văn Thế
20. 650/QĐ-UBND 1/6/2018 Về việc chuyển xếp lương cho công chức xã ông Phạm Văn Sâng
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /523 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273