VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Báo cáo KT-XH
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 515/BC-UBND 5/12/2018 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
2. 405/BC-UBND 27/9/2018 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2018
3. 303/BC-UBND 16/7/2018 Tình hình Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ước thực hiện kế hoạch năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
4. 247/BC-UBND 21/6/2018 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
5. 239/BC-UBND 19/6/2018 Tình hình Kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
6. 195/BC-UBND 18/5/2018 Tình hình Kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
7. 152/BC-UBND 16/4/2018 Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018
8. 123/BC-UBND 29/3/2018 Tình hình Kinh tế - Xã hội quý I năm 2018
9. 534/BC-UBND 6/12/2017 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; phương hướng và nhiệm vụ năm 2018
10. 512/BC-UBND 24/11/2017 Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20117; phương hướng và nhiệm vụ năm 2018
11. 451/BC-UBND 17/10/2017 Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; phương hướng và nhiệm vụ năm 2018
12. 321/BC-UBND 25/7/2017 Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ước thực hiện Kế hoạch năm 2017 và kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2018
13. 187/BC-UBND 17/5/2017 Tình hình Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017
14. 230/BC-UBND 9/5/2017 Sơ kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, những giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017
15. 171/BC-UBND 3/5/2017 Tình hình Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017
16. 154/BC-UBND 20/4/2017 Tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2017
17. 484/BC-UBND 7/12/2016 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 22016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
18. 399/BC-UBND 18/10/2016 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
19. 373/BC-UBND 3/10/2016 Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2016
20. 349/BC-UBND 19/9/2016 Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2016
  1    2     /2 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273