VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Thông báo-Báo cáo >> Báo cáo
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 397/BC-UBND 30/9/2015 30/9/2015 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện công tác tháng 9 năm 2015
2. 349/BC-UBND 04/9/2015 4/9/2015 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện công tác tháng 8 năm 2015
3. 312/BC-UBND 29/7/2015 29/7/2015 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện công tác tháng 7 năm 2015
4. 225/BC-UBND 15/6/2015 15/6/2015 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015
5. 197/BC-UBND 04/6/2015 4/6/2015 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện công tác tháng 5 năm 2015
6. 194/BC-UBND 04/6/2015 4/6/2015 Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của UBND huyện Ba Tơ
7. 164/BC-UBND 20/5/2015 20/5/2015 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015
8. 146/BC-UBND 06/5/2015 6/5/2015 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện công tác tháng 4 năm 2015
9. 134/BC-UBND 22/4/2015 22/4/2015 Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2015
10. 129/BC-UBND 17/4/2015 17/4/2015 Về việc khai thác tận thu cây gỗ thông chết trên địa bàn huyện
11. 22/BC-UBND 28/01/2015 28/1/2015 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện công tác tháng 01 năm 2015
12. 371/BC-UBND 23/10/2014 23/10/2014 Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 5 năm 2011 – 2015 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020
13. 273/BC-UBND 28/8/2014 3/9/2014 Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện công tác tháng 8 năm 2014
14. 154/BC-UBND 30/05/2014 25/8/2014 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện công tác tháng 5 năm 2014
15. 33/BC-UBND 15/5/2014 Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014
16. 36/BC-UBND 15/5/2014 Tình thực hiện công tác tháng 01 năm 2014
17. 92/BC-UBND 15/5/2014 Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2014
18. 127/BC-UBND 15/5/2014 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện công tác tháng 4 năm 2014
/1 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273