VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Thông báo-Báo cáo >> Báo cáo
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 190/BC-UBND 20/5/2019 Sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn huyện Ba Tơ năm 2019
2. 189/BC-UBND 20/5/2019 Kết quả tự giám sát thực hiện công tác dân vận "Năm dân vận chính quyền"
3. 186/BC-UBND 20/5/2019 Tiến độ triển khai, thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Ba Tơ
4. 185/BC-UBND 17/5/2019 Tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam là thành viên
5. 184/BC-UBND 17/5/2019 Giải trình các nội dung theo Biên bản kiểm tra của Tổ Kiểm toán tại huyện Ba Tơ về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
6. 183/BC-UBND 17/5/2019 Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn Giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững từ năm 2016 đến 30/6/2018
7. 182/BC-UBND 16/5/2019 Đánh giá sơ kết thực hiện giai đoạn 2016-2020 và đề xuất khung nội dung chương trình giai đoạn 2021-2025 của Chương trình 135
8. 181/BC-UBND 16/5/2019 Tình hình quyết toán dự án hoàn thành, chi phí quản lý dự án và quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG)
9. 152/BC-UBND 22/4/2019 Việc thực hiện chính sách hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng
10. 397/BC-UBND 30/9/2015 30/9/2015 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện công tác tháng 9 năm 2015
11. 349/BC-UBND 04/9/2015 4/9/2015 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện công tác tháng 8 năm 2015
12. 312/BC-UBND 29/7/2015 29/7/2015 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện công tác tháng 7 năm 2015
13. 225/BC-UBND 15/6/2015 15/6/2015 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015
14. 197/BC-UBND 04/6/2015 4/6/2015 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện công tác tháng 5 năm 2015
15. 194/BC-UBND 04/6/2015 4/6/2015 Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của UBND huyện Ba Tơ
16. 164/BC-UBND 20/5/2015 20/5/2015 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015
17. 146/BC-UBND 06/5/2015 6/5/2015 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện công tác tháng 4 năm 2015
18. 134/BC-UBND 22/4/2015 22/4/2015 Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2015
19. 129/BC-UBND 17/4/2015 17/4/2015 Về việc khai thác tận thu cây gỗ thông chết trên địa bàn huyện
20. 22/BC-UBND 28/01/2015 28/1/2015 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện công tác tháng 01 năm 2015
  1    2     /2 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273