VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Thông báo-Báo cáo >> Thông báo kết luận
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 51/TB-UBND 3/5/2019 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết, Chủ tịch UBND huyện sau đợt làm việc tại UBND 05 xã: ba Chùa, Ba Cung, Ba Điền, Ba Liên và Ba Ngạc về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020
2. 48/TB-UBND 25/4/2019 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ tại cuộc họp trực báo đánh giá công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019 trên địa bàn huyện
3. 46/TB-UBND 24/4/2019 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành và địa phương bàn biện pháp giải quyết các vướng mắc đến công tác giải phóng mặt bằng thi công các công trình điện 110kV, 220kV, 500kV trên địa bàn huyện
4. 45/TB-UBND 16/4/2019 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện về kết quả kiểm tra các mô hình khuyến nông; tình hình triển khai thực hiện trồng thực nghiệm cây Sacha Inchi tại xã Ba Động
5. 42/TB-UBND 10/4/2019 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện
6. 39/TB-UBND 9/4/2019 kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019
7. 31/TB-UBND 20/3/2019 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó chủ tịch UBND huyện về kết quả kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tình hình sản xuất nông lâm nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019, công tác khắc phục thiết hại sau mưa lũ trên địa
8. 24/TB-UBND 26/2/2019 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường về quản lý nhà nước về đất đai, xử lý đất xéo, méo đã rà soát và đất quốc phòng đã giao cho địa phương quản lý tại thị trấn Ba Tơ và xã Ba Vì
9. 23/TB-UBND 26/2/2019 kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp với các ngành liên quan xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho nhóm 05 xã phấn đấu đật chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020
10. 21/TB-UBND 26/2/2019 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND thị trấn Ba Tơ và các ngành về thống nhất phương án xử lý đất xéo, méo đã qua rà soát và đất quốc phòng đã bàn giao cho địa phương quản lý
11. 20/TB-UBND 26/2/2019 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND, Mặt trận và các đoàn thể xã Ba Xa về công tác giải phóng mặt dự án thủy điện Đăk Re 2
12. 18/TB-UBND 21/2/2019 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương – Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành về tình hình triển khai thực hiện trồng cây Sacha Inchi và danh mục thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2019
13. 17/TB-UBND 21/2/2019 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện về công tác xây dựng cơ bản đối với các công trình năm 2018 chuyển tiếp sang năm 2019 và kế hoạch năm 2019
14. 07/TB-UBND 14/1/2019 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành và Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và UBND thị trấn Ba Tơ về đất quốc phòng đã bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng.
15. 06/TB-UBND 11/1/2019 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019
16. 555/TB-UBND 28/12/2018 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với ông Nguyễn Thanh Tiến và các ngành có liên quan về việc về giải phóng mặt bằng để thi công công trình hạ tầng kỹ thuật tại Cụm công nghiệp Ba Động
17. 532/TB-UBND 20/12/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các ngành, UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp về thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018
18. 531/TB-UBND 11/12/2018 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hoạt động 2 tháng từ khai trương (01/10/2018-31/11/2018)
19. 529/TB-UBND 5/12/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành bàn biện pháp hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện công tác giải phòng mặt bằng Dự án thủy điện Sông Liên 1
20. 528/TB-UBND 5/12/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành và địa phương về rà soát chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /17 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273