VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Thông báo-Báo cáo >> Thông báo kết luận
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 07/TB-UBND 14/1/2019 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành và Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và UBND thị trấn Ba Tơ về đất quốc phòng đã bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng.
2. 06/TB-UBND 11/1/2019 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019
3. 555/TB-UBND 28/12/2018 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với ông Nguyễn Thanh Tiến và các ngành có liên quan về việc về giải phóng mặt bằng để thi công công trình hạ tầng kỹ thuật tại Cụm công nghiệp Ba Động
4. 532/TB-UBND 20/12/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các ngành, UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp về thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018
5. 531/TB-UBND 11/12/2018 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hoạt động 2 tháng từ khai trương (01/10/2018-31/11/2018)
6. 529/TB-UBND 5/12/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành bàn biện pháp hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện công tác giải phòng mặt bằng Dự án thủy điện Sông Liên 1
7. 528/TB-UBND 5/12/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành và địa phương về rà soát chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện
8. 523/TB-UBND 23/11/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp các ngành và chủ đầu tư về tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện
9. 520/TB-UBND 14/11/2018 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam - Phó chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành để giải quyết đơn của ông Nguyễn Thanh Hải thường trú tại tổ dân phố Nam Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ
10. 519/TB-UBND 13/11/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành về tình hình triển khai thực hiện trồng cây Sacha Inchi trên địa bàn huyện
11. 518/TB-UBND 8/11/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp găn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2018, định hướng kế hoạch sản xuất năm 2019 và triển khai kế hoạch sả
12. 510/TB-UBND 25/10/2018 kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 22 tháng 10 năm 2018
13. 508/TB-UBND 22/10/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp với các ngành và địa phương bàn biện pháp cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chiếm đất của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô
14. 494/TB-UBND 15/10/2018 Kết luận của đồng chí Trần Triết - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 9 tháng đầu năm 2018
15. 455/TB-UBND 2/10/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành liên quan và Công ty TNHH KH và CN Nông Tín về triển khai dự án trồng cây sachi trên địa bàn huyện
16. 431/TB-UBND 26/9/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ba Động để kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn xã
17. 430/TB-UBND 26/9/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần 38/2018
18. 418/TB-UBND 11/9/2018 Thông báo kết quả phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018
19. 416/TB-UBND 7/9/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết, chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018
20. 412/TB-UBND 22/8/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đường Trần Toại và triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 24 giai đoạn 2
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /17 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273