VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Thông báo-Báo cáo >> Thông báo kết luận
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 340/TB-UBND 12/7/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp về một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất
2. 339/TB-UBND 12/7/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành có liên quan về giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp và các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện
3. 326/TB-UBND 25/6/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành có liên quan để giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (tại xã Ba Thành)
4. 324/TB-UBND 19/6/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tình và các ngành về công tác giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm văn hoá và giáo dục cộng đồng huyện
5. 323/TB-UBND 18/6/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành có liên quan về giải quyết vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản
6. 316/TB-UBND 11/6/2018 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Ba Động vê giải phóng mặt bằng chợ cũ và cụm công nghiệp Ba Động
7. 282/TB-UBND 31/5/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết, Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 22 tháng 5 năm 2018
8. 281/TB-UBND 25/5/2018 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ba Động về giải phóng mặt bằng chọ cũ, cụm công nghiệp, sắp xếp chợ mới liên xã khu Đông và điều chỉnh danh mục công trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM
9. 278/TB-UBND 16/5/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện mô hình Trồng thâm canh giống tiêu địa phương tại các xã Ba Lế, Ba chùa, Ba Động
10. 276/TB-UBND 14/5/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành, UBND các xã, thị trấn về kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018
11. 622/TB-UBND 11/5/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ba Vì và các ngành có liên quan để giải quyết các vụ việc còn tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai
12. 260/TB-UBND 10/5/2018 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam- Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc xin chủ trương đầu tư khu thương mại, dịch vụ
13. 258/TB-UBND 27/4/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành, UBND xã Ba Trang và thăm nhân dân thôn Bùi Hui, xã Ba Trang
14. 257/TB-UBND 27/4/2018 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Đảng uỷ - UBND xã Ba Dinh về định hướng xây dựng khu tái định cư thôn Kà La, xã Ba Dinh
15. 255/TB-UBND 20/4/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 14 tháng 4 năm 2018
16. 254/TB-UBND 20/4/2018 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam- Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành về công tác giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Ba Động, Quốc lộ, đường dây 500kV và kế hoạch đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Ba Động năm 2019
17. 205/TB-UBND 16/4/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi đối thoại giải quyết Đơn kiến nghị của bà Trần Thị Kim Hường, thường trú tại tổ dân phố Bắc Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ
18. 204/TB-UBND 16/4/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
19. 203/TB-UBND 13/4/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ba Tô và các ngành có liên quan về định hướng xử lý vụ việc chiếm đất lam nghiệp trái phép trên địa bàn xã Ba Tô
20. 202/TB-UBND 12/4/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết xử lý vướng mắc công tác quản lý đát đai Đất xéo, đất méo, đất quốc phòng, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /16 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273