VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Chương trình công tác >> Quý
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 09/CTr-UBND 2/7/2019 Chương trình công tác quý III năm 2019
2. 04/CTr-UBND 3/4/2019 Chương trình công tác quý II năm 2019
3. 48/CTr-UBND 30/9/2015 30/9/2015 Chương trình công tác quý IV năm 2015
4. 33/CTr-UBND 02/7/2015 2/7/2015 Chương trình công tác quý III năm 2015
5. 17/CTr-UBND 08/4/2015 8/4/2015 Chương trình công tác quý II năm 2015
6. 65/CTr-UBND 16/5/2014 Chương trình công tác quý I năm 2014
7. 15/CTr-UBND 16/5/2014 Chương trình công tác Quý II năm 2013
8. 32/CTr-UBND 16/5/2014 Chương trình công tác Quý III năm 2013
/1 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273