VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Chương trình công tác >> Tuần
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 14/CTr-VP 19/4/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (Tuần 17, từ ngày 22/4/2019 đến ngày 27/4/2019)
2. 13/CTr-VP 12/4/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 16, từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019)
3. 12/CTr-VP 5/4/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 15, từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019)
4. 11/CTr-VP 29/3/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 14, từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019)
5. 10/CTr-VP 22/3/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 13, từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019)
6. 09/CTr-VP 15/3/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 12, từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019)
7. 08/CTr-VP 8/3/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 11, từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019)
8. 07/CTr-UBND 1/3/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 10, từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019)
9. 06/CTr-VP 22/2/2019 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 09, từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/3/2019)
10. 05/CTr-VP 15/2/2019 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 08, từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019)
11. 03/CTr-VP 11/1/2019 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 03, từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019)
12. 02/CTr-VP 5/1/2019 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 02, từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019)
13. 01/CTr-VP 2/1/2019 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 01, từ ngày 02/01/2019 đến ngày 05/01/2019)
14. 53/CTr-VP 21/12/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 52, và 01, từ ngày 24/12/2018 đến ngày 05/12/2018)
15. 51/CTr-VP 6/12/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 50, từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018)
16. 50/CTr-VP 30/11/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 49, từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018)
17. 49/CTr-VP 23/11/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 48, từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)
18. 48/CTr-VP 16/11/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 47 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)
19. 47/CTr-VP 9/11/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 46 từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018)
20. 46/CTr-VP 2/11/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 45 từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /12 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273