VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Chương trình công tác >> Tuần
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 22/CTr-VP 14/6/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 25, từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)
2. 21/CTr-UBND 7/6/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 24, từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019)
3. 20/CTr-VP 31/5/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 23, từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019)
4. 19/CTr-VP 24/5/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 22, từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)
5. 18/CTr-VP 17/5/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 21, từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019)
6. 17/CTr-VP 10/5/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 20, từ ngày 13/5/2019 đến 17/5/2019)
7. 16/CTr-VP 4/5/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 19, từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019)
8. 15/CTr-VP 26/4/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (tuần 18, từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019)
9. 14/CTr-VP 19/4/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (Tuần 17, từ ngày 22/4/2019 đến ngày 27/4/2019)
10. 13/CTr-VP 12/4/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 16, từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019)
11. 12/CTr-VP 5/4/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 15, từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019)
12. 11/CTr-VP 29/3/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 14, từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019)
13. 10/CTr-VP 22/3/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 13, từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019)
14. 09/CTr-VP 15/3/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 12, từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019)
15. 08/CTr-VP 8/3/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 11, từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019)
16. 07/CTr-UBND 1/3/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 10, từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019)
17. 06/CTr-VP 22/2/2019 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 09, từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/3/2019)
18. 05/CTr-VP 15/2/2019 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 08, từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019)
19. 03/CTr-VP 11/1/2019 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 03, từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019)
20. 02/CTr-VP 5/1/2019 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 02, từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /13 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273