VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Chương trình công tác >> Tuần
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 22/CTr-VP 25/5/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 22 từ ngày 28/5/2018 đến ngày 02/6/2018)
2. 21/CTr-VP 18/5/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 21 từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/5/2018)
3. 20/CTr-VP 16/5/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 20 từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018 Điều chỉnh, bổ sung)
4. 19/CTr-VP 11/5/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 20 từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018)
5. 18/CTr-VP 4/5/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 19 từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018)
6. 17/CTr-VP 23/4/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 17,18 từ ngày 23/4/2018 đến ngày 04/5/2018- Bổ sung)
7. 16/CTr-VP 20/4/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 17,18 từ ngày 23/4/2018 đến ngày 04/5/2018)
8. 15/CTr-VP 13/4/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 16 từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018)
9. 14/CTr-VP 6/4/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 15 từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018)
10. 13/CTr-VP 30/3/2018 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện (Tuần 14 từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018)
11. 12/CTr-VP 23/3/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 13 từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018)
12. 11/CTr-VP 16/3/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 12 từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018)
13. 10/CTr-VP 9/3/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 11 từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018)
14. 09/CTr-VP 2/3/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 10 từ ngày 04/3/2018 đến ngày 11/3/2018)
15. 08/CTr-VP 28/2/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 09 từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018 bổ sung)
16. 07/CTr-VP 23/2/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 09 từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018)
17. 06/CTr-VP 2/2/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 06, 07, 08 từ ngày 05/02/2018 đến ngày 23/02/2018)
18. 05/CTr-VP 26/1/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 05 từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018)
19. 04/CTr-VP 19/1/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 04 từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)
20. 03/CTr-VP 12/1/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 03 từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /11 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273