VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Chương trình công tác >> Tuần
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 34/CTr-VP 17/8/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 34 từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)
2. 33/CTr-VP 10/8/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 33 từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018)
3. 32/CTr-VP 3/8/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 32 từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018)
4. 31/CTr-VP 27/7/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 31 từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)
5. 30/CTr-VP 20/7/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 30 từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018)
6. 29/CTr-VP 13/7/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 29 từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)
7. 28/CTr-VP 6/7/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 28 từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018)
8. 27/CTr-VP 29/6/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 27 từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018)
9. 26/CTr-VP 22/6/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 26 từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)
10. 25/CTr-VP 15/6/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 25 từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018)
11. 24/CTr-VP 8/6/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 24 từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018)
12. 23/CTr-VP 1/6/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 23 từ ngày 04/6/2018 đến ngày 09/6/2018)
13. 22/CTr-VP 25/5/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 22 từ ngày 28/5/2018 đến ngày 02/6/2018)
14. 21/CTr-VP 18/5/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 21 từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/5/2018)
15. 20/CTr-VP 16/5/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 20 từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018 Điều chỉnh, bổ sung)
16. 19/CTr-VP 11/5/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 20 từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018)
17. 18/CTr-VP 4/5/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 19 từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018)
18. 17/CTr-VP 23/4/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 17,18 từ ngày 23/4/2018 đến ngày 04/5/2018- Bổ sung)
19. 16/CTr-VP 20/4/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 17,18 từ ngày 23/4/2018 đến ngày 04/5/2018)
20. 15/CTr-VP 13/4/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 16 từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /11 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273