VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Chương trình công tác >> Tuần
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 51/CTr-VP 6/12/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 50, từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018)
2. 50/CTr-VP 30/11/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 49, từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018)
3. 49/CTr-VP 23/11/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 48, từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)
4. 48/CTr-VP 16/11/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 47 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)
5. 47/CTr-VP 9/11/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 46 từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018)
6. 46/CTr-VP 2/11/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 45 từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018)
7. 45/CTr-VP 26/10/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 45 từ ngày 26/10/2018 đến ngày 02/11/2018)
8. 44/CTr-VP 19/10/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 43 từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018)
9. 43/CTr-VP 12/10/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 42 từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018)
10. 42/CTr-VP 5/10/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 41 từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018)
11. 41/CTr-VP 28/9/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 40 từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018)
12. 40/CTr-VP 21/9/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 39 từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)
13. 39/CTr-VP 17/9/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 38 từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 - Điều chỉnh)
14. 38/CTr-VP 14/9/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 38 từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)
15. 37/CTr-VP 7/9/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 37 từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)
16. 36/CTr-VP 31/8/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 36 từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018)
17. 35/CTr-VP 24/8/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 35 từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)
18. 34/CTr-VP 17/8/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 34 từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)
19. 33/CTr-VP 10/8/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 33 từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018)
20. 32/CTr-VP 3/8/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 32 từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /12 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273