VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản VP HĐND&UBND >> Công văn
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 592/UBND 4/5/2019 V/v cung cấp danh mục dự án sử dụng đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư
2. 571/UBND 26/4/2019 V/v hỗ trợ kinh phí cho Hội Người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi
3. 564/UBND 26/4/2019 V/v lập phương án sử dụng dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
4. 546/UBND 23/4/2019 V/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ba Tơ dự án: Thủy điện ĐăkRe 2
5. 542/UBND 23/4/2019 V/v báo cáo thực trạng số người làm việc tại các Hội đặc thù
6. 540/UBND 23/4/2019 V/v đăng ký danh sách tham dự lớp tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính trật tự xây dựng; công tác quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản
7. 538/UBND 23/4/2019 V/v triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ
8. 533/UBND 22/4/2019 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè trên địa bàn huyện
9. 532/UBND 22/4/2019 V/v đề nghị tiếp tục sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Ba Tơ, giai đoạn 2017-2018 (bổ sung)
10. 511/UBND 17/4/2019 Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2019
11. 510/UBND 17/4/2019 Về việc kiểm tra, rà soát báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri cuối năm 2018
12. 501/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v kinh phí tham gia Hội thi văn nghệ - thể thao Người cao tuổi tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
13. 500/UBND 16/4/2019 V/v đồng ý tiếp nhận và phân phối quà cho nhân dân và học sinh xã Ba Lế
14. 499/UBND 16/4/2019 V/v thực hiện đối thoại chính sách hỗ trợ giúp cho người khuyết tật và các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2019
15. 498/UBND 16/4/2019 V/v thống nhất thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ba Tơ dự án Thủy điện ĐăkRe 2
16. 493/UBND 11/4/2019 V/v đôn đốc, hướng dẫn sử dụng kinh phí chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP trong năm 2019 trên địa bàn huyện
17. 489/UBND 11/4/2019 V/v kéo dài thời gian thẩm tra, xác minh tranh chấp đất vụ ông Huỳnh Ngọc Đường
18. 447/UBND 4/4/2019 V/v đồng ý hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
19. 1015/VP 13/7/2018 Vv truy cập tài liệu phục vụ kỳ họp lần thứ 07, HĐND huyện khóa XI
20. 267/VP 7/3/2018 Vv kiểm tra, rà soát nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /98 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273