VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> VB khác
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 102/KH-UBND 15/10/2018 Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/HU ngày 22/6/2018 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
2. 101/KH-UBND 11/10/2018 Triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Ba Tơ
3. 99/KH-UBND 4/10/2018 Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND các xã, thị trấn
4. 100/KH-UBND 4/10/2018 Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành năm 2018
5. 98/KH-UBND 2/10/2018 Tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam
6. 97/KH-UBND 27/9/2018 Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDDEXX) năm 2018 của huyện
7. 96/KH-UBND 27/9/2018 Tổ chức sơ kết phong trào thi đua Ba Tơ chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện
8. 95/KH-UBND 27/9/2018 Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
9. 94/KH-UBND 24/9/2018 Tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn huyện Ba Tơ
10. 93/KH-UBND 17/9/2018 Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2019
11. 92/KH-UBND 11/9/2018 Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn huyện
12. 91/KH-UBND 7/9/2018 Triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn huyện Ba Tơ
13. 90/KH-UBND 7/9/2018 Thực hiện tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2018
14. 87/KH-UBND 31/8/2018 Thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi huyện Ba Tơ giai đoạn 2017-2025" trong năm 2018
15. 85/KH-UBND 20/8/2018 Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018
16. 126/TTr-UBND 15/8/2018 Về việc xin chủ trương kinh phí đầu tư mua sắm thiết bị họp trực tuyến
17. 83/KH-UBND 13/8/2018 kế hoạch kiểm tra, thẩm tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
18. 82/KH-UBND 13/8/2018 Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Ba Tơ năm 2019
19. 81/KH-UBND 1/8/2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 trên địa bàn huyện Ba Tơ
20. 80/KH-UBND 25/7/2018 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Ba Tơ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /83 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273