VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> VB khác
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 113/KH-UBND 30/11/2018 Thực hiện Đề án hỗ trợ thôn của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Ba Tơ
2. 112/KH-UBND 27/11/2018 Sử dụng kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
3. 111/KH-UBND 27/11/2018 Tổ chức đối thoại với hộ bà Trần Thị Kiệt, thôn Giá Vực, xã Ba Vì về hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp
4. 24/KL-UBND 23/11/2018 kết luận của chủ tịch UBND huyện Ba Tơ về việc đánh giá, phân loại công chức lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục năm 2017-2018 đối với ông Nguyễn Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường tiểu học và Trung học cơ sở Ba Tiêu
5. 110/KH-UBND 20/11/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
6. 109/KH-UBND 16/11/2018 Thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Ba Tơ giai đoạn 2018-2020
7. 108/KH-UBND 12/11/2018 Triển khai thực hiện kế hoạch số 108-KH/HU của Huyện ủy Ba Tơ về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (Khóa XII) về công tác dân số tình hình mới
8. 107/KH-UBND 8/11/2018 Kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn huyện năm 2018
9. 106/KH-UBND 2/11/2018 Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành
10. 180/TTr-UBND 31/10/2018 Về việc ban hành Quyết định phê duyệt bộ thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Ba Tơ
11. 105/KH-UBND 24/10/2018 Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
12. 104/KH-UBND 24/10/2018 Về việc thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Tơ
13. 17/KL-UBND 22/10/2018 Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; thanh tra công trình xây dựng CSHT thuộc Chương trình 135 năm 2016; thanh tra quản lý
14. 16/KL-UBND 22/10/2018 Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; thanh tra công trình xây dựng CSHT thuộc Chương trình 135 năm 2016; thanh tra quản lý
15. 103/KH-UBND 19/10/2018 Kiểm tra, khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với lãnh đạo, công chức xã, thị trấn năm 2018
16. 102/KH-UBND 15/10/2018 Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/HU ngày 22/6/2018 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
17. 101/KH-UBND 11/10/2018 Triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Ba Tơ
18. 99/KH-UBND 4/10/2018 Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND các xã, thị trấn
19. 100/KH-UBND 4/10/2018 Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành năm 2018
20. 98/KH-UBND 2/10/2018 Tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /83 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273