VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> VB khác
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 42/TTr-UBND 16/4/2019 Tờ trình: Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam"
2. 41/TTr-UBND 11/4/2019 Về việc xin ý kiến bổ nhiệm đối với nhân sự bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý đối với các đơn vị trường học chưa đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định
3. 41/KH-UBND 11/4/2019 Phòng, chống dịch bệnh năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Tơ
4. 41/KH-UBND 11/4/2019 Phòng, chống dịch bệnh năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Tơ
5. 40/TTr-UBND 11/4/2019 V/v cho ý kiến nhân sự bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý các đơn vị trường học
6. 40/KH-UBND 8/4/2019 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
7. 39/KH-UBND 4/4/2019 Thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ trên địa bàn huyện Ba Tơ
8. 38/KH-UBND 4/4/2019 Phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2019
9. 37/KH-UBND 4/4/2019 Thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019
10. 36/KH-UBND 3/4/2019 Tổ chức Lễ công bố xã Ba Động đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
11. 33/KH-UBND 3/4/2019 Tổ chức đối thoại với các hộ dân tranh chấp đất đai trong cụm công nghiệp Ba Động
12. 35/KH-UBND 2/4/2019 Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn huyện
13. 34/KH-UBND 2/4/2019 Thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Tơ
14. 32/KH-UBND 2/4/2019 Kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững huyện Ba Tơ năm 2019
15. 31/KH-UBND 28/3/2019 Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019
16. 30/KH-UBND 26/3/2019 Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019
17. 29/KH-UBND 15/3/2019 Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Tơ
18. 28/KH-UBND 8/3/2019 Đề xuất đầu tư công trung hạn các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm 05 năm 2021 -2025 trên địa bàn huyện Ba Tơ
19. 27/KH-UBND 5/3/2019 Thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019
20. 26/KH-UBND 4/3/2019 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /87 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273