VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Báo cáo
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 469/BC-UBND 14/11/2018 Kết quả thực hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 của xã có kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018
2. 468/BC-UBND 13/11/2018 Kết quả thực hiện Chương trình số 525-CTr/TU ngày 16/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chí thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm
3. 467/BC-UBND 13/11/2018 Tình hình thực hiện Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 và Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh
4. 466/BC-UBND 13/11/2018 kết quả kiểm tra, xử lý trái pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ
5. 465/BC-UBND 13/11/2018 Kết quả thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư
6. 464/BC-UBND 13/11/2018 Nhu cầu kinh phí tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
7. 464/BC-UBND 13/11/2018 Kết quả sản xuất nông lâm nghiệp gắn với tái cấu ngành nông nghiệp năm 2018, định hướng kế hoạch sản xuất năm 2019 và triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019
8. 463/BC-UBND 12/11/2018 Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và thực hiện các kiến nghị Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC
9. 462/BC-UBND 12/11/2018 Tự đánh giá chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2018 của huyện Ba Tơ
10. 461/BC-UBND 9/11/2018 Kết quả 01 năm việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương, kế hoạch số 07 của bộ Chính trị và Kế hoạch số 125 của tỉnh ủy khóa XIX
11. 460/BC-UBND 8/11/2018 Kết quả triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018, định hướng đến năm 2019 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ
12. 459/BC-UBND 8/11/2018 Sơ kết giai đoạn 1 Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
13. 458/BC-UBND 8/11/2018 Tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
14. 456/BC-UBND 7/11/2018 Kiểm tra thực hiện các dự án Chương trình mục tiêu quốc giam giảm nghèo bền vững năm 2017 và 2018
15. 455/BC-UBND 7/11/2018 Tình hình thực hiện hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng phát sinh ngài Đề án đã phê duyệt
16. 453/BC-UBND 6/11/2018 Tình hình thực hiện công tác tháng 10 năm 2018
17. 452/BC-UBND 6/11/2018 kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thuộc lĩnh vực trồng trọt năm 2018 trên địa bàn huyện Ba Tơ
18. 451/BC-UBND 6/11/2018 Tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
19. 450/BC-UBND 6/11/2018 Về việc triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Võ Thanh An - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tại Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
20. 449/TB-UBND 5/11/2018 Kết quả thực hiện Phương an giao rừng gắn với giáo đất và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tơ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /73 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273