VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Báo cáo
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 186/BC-UBND 15/5/2018 Kết quả thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Võ Thanh An - Bí thư Huyện uỷ tại Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Ba Nam
2. 185/BC-UBND 15/5/2018 Tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) năm 2018
3. 182/BC-UBND 14/5/2018 Kết quả xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 của xã Ba Điền, huyện Ba Tơ
4. 181/BC-UBND 10/5/2018 Tình hình sản xuất và tiêu thụ dưa hấu trên địa bàn huyện Ba Tơ
5. 180/BC-UBND 10/5/2018 Tình hình thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họ thứ 8 HĐND tỉnh khóa XII
6. 179/BC-UBND 10/5/2018 Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Ba Tơ
7. 178/BC-UBND 9/5/2018 Tình hình thực hiện công tác tháng 4 năm 2018
8. 177/BC-UBND 9/5/2018 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
9. 176/BC-UBND 8/5/2018 Đánh giá một số chỉ tiêu đề ra đến năm 2020 tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 02/5/22013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
10. 175/BC-UBND 7/5/2018 Kết quả thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ trên địa bàn huyện Ba Tơ
11. 174/BC-UBND 4/5/2018 Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
12. 173/BC-UBND 3/5/2018 Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
13. 172/BC-UBND 2/5/2018 Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng
14. 170/BC-UBND 27/4/2018 Tình hình cấp gạo học kỳ II năm học 2017 - 2018 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm 2017-2018
15. 169/BC-UBND 27/4/2018 Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của huyện Ba Tơ
16. 168/BC-UBND 27/4/2018 Về việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng thuộc trụ sở làm việc và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp
17. 167/BC-UBND 27/4/2018 Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
18. 166/BC-UBND 27/4/2018 Kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn tiền và hàng hóa hỗ trợ khắc phục thiên tai năm 2017
19. 165/BC-UBND 27/4/2018 Công tác chỉ đạo, kiểm tra tình hình tiếp nhận, cấp phát gạo tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và gạo của Chính phủ Công hòa Hàn Quốc hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai năm 2017
20. 164/BC-UBND 27/4/2018 Rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ Tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 64 huyện nghèo và chính sách ưu đãi khuyến khích thu hút tri thức trẻ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /83 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273