VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Báo cáo
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 392/BC-UBND 19/9/2018 Trả lời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân thôn Suối Loa, xã Ba Động phục vụ buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đồng chí Bí thư Huyện uỷ
2. 391/BC-UBND 14/9/2018 Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ-TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc
3. 390/BC-UBND 14/9/2018 Kết quả rà soát các tiêu chí thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Ba Tơ
4. 389/BC-UBND 13/9/2018 Thực trạng và kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
5. 388/BC-UBND 13/9/2018 Tổ chức, hoạt động của Hội được xác định có tính chất đặc thù
6. 387/BC-UBND 12/9/2018 Cung cấp thông tin về mô hình tiêu biểu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tơ
7. 386/BC-UBND 12/9/2018 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Chính phủ, Quý III năm 2018
8. 385/BC-UBND 10/9/2018 kết quả rà soát thực hiện quy hoạch bố trí dân cư vùng thiên tai theo Quyết định số 1776.QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
9. 384/BC-UBND 10/9/2018 Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo và người có công với cách mạng về nhà ở
10. 383/BC-UBND 7/9/2018 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm trong quý III 2018 trên địa bàn huyện
11. 382/BC-UBND 7/9/2018 Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017, ước thực hiện năm 2018 và dự toán năm 2019
12. 381/BC-UBND 7/9/2018 Công tác cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018
13. 380/BC-UBND 7/9/2018 Tình hình thực hiện công tác tháng 8 năm 2018
14. 379/BC-UBND 6/9/2018 Tình hình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018
15. 378/BC-UBND 6/9/2018 Một số nội dung theo Công văn số 539/TTT-NV1 ngày 10/8/2018 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
16. 377/BC-UBND 6/9/2018 Về việc rà soát các địa điểm quy hoạch xử lý rác thải trên địa bàn huyện
17. 375/BC-UBND 4/9/2018 Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 9 tháng năm 2018
18. 373/BC-UBND 4/9/2018 Tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh trên địa bàn huyện
19. 372/BC-UBND 30/8/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 185/TB-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
20. 371/BC-UBND 30/8/2018 Đề xuất ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Ba Tơ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /70 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273