VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Báo cáo
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 306/BC-UBND 17/7/2018 Kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện
2. 304/BC-UBND 16/7/2018 Đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và chuẩn bị Kế hoạch năm 2019
3. 88/BC-HĐND 13/7/2018 Đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần thứ 5 và thứ 6, Hộ đồng nhân dân huyện khóa XI
4. 302/BC-UBND 13/7/2018 Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương
5. 301/BC-UBND 12/7/2018 Tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3175/UBND ngày 05/6/2018
6. 300/BC-UBND 12/7/2018 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI
7. 299/BC-UBND 12/7/2018 Vấn đề, vụ việc cộm, bức xúc theo thông tin dự luận phản ánh trong sản xuất mía nguyên liệu trên địa bàn huyện Ba Tơ
8. 298/BC-UBND 12/7/2018 Tình hình triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
9. 04/BC-HĐND 12/7/2018 Tình hình thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
10. 297/BC-UBND 11/7/2018 kết quả thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, chi trả các chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng tại Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Ba Tơ
11. 296/BC-UBND 11/7/2018 Về việc tình hình triển khai thực hiện thu nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018
12. 295/BC-UBND 11/7/2018 Thống kê hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Ba Tơ
13. 294/BC-UBND 11/7/2018 Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2018
14. 292/BC-UBND 11/7/2018 Đánh giá hiệu quả, tác động của công trình: Cầu Sông Liên - Ba Cung, huyện Ba Tơ sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 1993-2017
15. 291/BC-UBND 11/7/2018 Thực trạng, tổ chức và hoạt động của Trạm khuyến nông huyện Ba Tơ
16. 19/BC-HĐND 11/7/2018 Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2018
17. 18/BC-HĐND 11/7/2018 Thẩm tra quyết toán năm 2017 kèm theo Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 19/6/2018 của UBND huyện Ba Tơ về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017
18. 17/BC-HĐND 11/7/2018 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 kèm theo Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND huyện
19. 16/BC-HĐND 11/7/2018 Thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018
20. 15/BC-HĐND 11/7/2018 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /90 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273