VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Báo cáo
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 180/BC-UBND 15/5/2019 Bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó sạt lở đất và di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trên địa bàn huyện Ba Tơ
2. 179/BC-UBND 15/5/2019 Đánh giá tổng kết 02 năm thực hiện Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về quản lý, đấu giá cát bồi tụ; khai thác thủ công khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Ba Tơ
3. 178/BC-UBND 14/5/2019 Tình hình kinh phí thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Ba Tơ
4. 177/BC-UBND 14/5/2019 Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 và số 31/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013
5. 176/BC-UBND 14/5/2019 Kết quả thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
6. 175/BC-UBND 13/5/2019 Giải trình tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018
7. 174/BC-UBND 10/5/2019 Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
8. 173/BC-UBND 10/5/2019 Tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đến thời điểm 30/01/2019
9. 172/BC-UBND 9/5/2019 Giải trình việc thực hiện kinh phí đào tạo nghề cho lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2017
10. 171/BC-UBND 9/5/2019 Tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ
11. 170/BC-UBND 9/5/2019 Kết quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
12. 169/BC-UBND 9/5/2019 Kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ
13. 168/BC-UBND 9/5/2019 Tình hình triển khai thực hiện quy hoạch các nghĩa trang trên địa bàn huyện Ba Tơ
14. 167/BC-UBND 7/5/2019 Tình hình thành lập, đầu tư, hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tơ
15. 166/BC-UBND 7/5/2019 Giải trình việc thực hiện kinh phí đào tạo nghề lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2017
16. 165/BC-UBND 6/5/2019 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm
17. 164/BC-UBND 4/5/2019 Tình hình triển khai thực hiện các chính sách đối với cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
18. 163/BC-UBND 4/5/2019 Kết quả thống kê số liệu khai thác lâm sản tháng 4/2019 trên địa bàn huyện Ba Tơ
19. 162/BC-UBND 3/5/2019 Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019
20. 161/BC-UBND 3/5/2019 Tình hình thực hiện công tác tháng 4 năm 2019
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /84 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273