VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Báo cáo
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 12/BC-UBND 14/1/2019 Tình hình phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số
2. 08/BC-UBND 11/1/2019 Thẩm định dự án thủy điện Ba Vì
3. 07/BC-UBND 11/1/2019 Thẩm định dự án thủy điện Sông Liên 2
4. 06/KH-UBND 11/1/2019 Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững huyện Ba Tơ năm 2019
5. 06/BC-UBND 8/1/2019 Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
6. 05/BC-UBND 8/1/2019 Tình hình 01 năm thực hiện Chỉ thị 13?CT-UBND ngày 26/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
7. 04/BC-UBND 7/1/2019 Công tác cấp Giấy phép xây dựng từ năm 2016-2018
8. 03/BC-UBND 7/1/2019 Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2018 của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
9. 02/BC-UBND 5/1/2019 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2018 trên địa bàn huyện Ba Tơ
10. 01/BC-UBND 2/1/2019 Công tác cải cách hành chính năm 2018 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác cải cách hành chính năm 2019
11. 566/BC-UBND 27/12/2018 Về việc xử lý dứt điểm hợp tác xã nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động
12. 565/BC-UBND 25/12/2018 Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 và triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017
13. 564/BC-UBND 25/12/2018 kết quả thực hiện Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh
14. 563/BC-UBND 25/12/2018 Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 12/4/1989 của Ban Bí thư về việc giúp đỡ hội người mù Việt Nam
15. 560/BC-UBND 24/12/2018 Kết quả thực hiện bảo hiểm y tế năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019 đối với các nhóm đối tượng được Nhà nước đóng và hỗ trợ kinh phí
16. 559/BC-UBND 24/12/2018 Kết quả rà soát tổng hợp các Dự án thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được phê duyệt
17. 558/BC-UBND 24/12/2018 Tổng hợp công tác ứng phó mưa, lũ và thiết hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn huyện Ba Tơ trong 02 đợt mưa lũ từ ngày 08-11/12/2018 và từ ngày 13-16/12/2018
18. 557/BC-UBND 24/12/2018 Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
19. 555/BC-UBND 24/12/2018 kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
20. 556/BC-UBND 21/12/2018 Tình hình, kết quả thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /76 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273