VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1262/QĐ-UBND 18/9/2018 Phê duyệt dự án chăn nuôi heo ky thuộc Chương trình 135 năm 2018, xã Ba Tiêu
2. 1261/QĐ-UBND 18/9/2018 Phê duyệt dự án chăn nuôi trâu cái nội thuộc Chương trình 30a năm 2018, xã Ba Nam
3. 1260/QĐ-UBND 18/9/2018 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra thuộc UBND huyện để kiểm tra, thẩm tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện
4. 1259/QĐ-UBND 18/9/2018 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình: Nhà văn hóa thôn Gòi Lế, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ
5. 1258/QĐ-UBND 18/9/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết điểm đấu nối các tuyến đường xã vào tuyến đường huyện
6. 1257/QĐ-UBND 18/9/2018 Về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Ba Tơ năm 2019
7. 1256/QĐ-UBND 18/9/2018 Về việc phê duyệt thu, cho các nguồn kinh phí Chi phí quyết toán công trình hoàn thành chi phí phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu kết quả lựa chọn nhà thầu phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (đợt 2) năm 2018
8. 1255/QĐ-UBND 18/9/2018 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp đường từ xã Ba Bích đi xã Ba Lế, huyện Ba Tơ
9. 1254/QĐ-UBND 17/9/2018 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chăn nuôi heo ky xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ
10. 1253/QĐ-UBND 17/9/2018 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chăn nuôi heo ky xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ
11. 1252/QĐ-UBND 17/9/2018 Về việc phê duyệt tổng dự toán xây dựng điều chỉnh công trình: Nhà văn hóa xã Ba Cung, huyện Ba Tơ
12. 1251/QĐ-UBND 17/9/2018 Về việc chỉ định đơn vị nhận gói thầu số 3 Giám sát thi công xây dựng công trình: Cải tạo, chỉnh trang ngã tư đường Phạm Văn Đồng - 30/10
13. 1249/QĐ-UBND 17/9/2018 Về việc phê duyệt danh sách tuyển sinh bổ sung vào lớp 7, 8, 9 Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Ba Tơ năm học 2018-2019
14. 1248/QĐ-UBND 17/9/2018 Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở Ba Trang năm học 2018-2019
15. 1245/QĐ-UBND 14/9/2018 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nối tiếp BTXM từ UBND xã đi thôn 10, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ
16. 1244/QĐ-UBND 14/9/2018 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nối tiếp BTXM đường trục chính và nhánh khu trung tâm xã Ba Chùa, huyện Ba Tơ
17. 1233/QĐ-UBND 13/9/2018 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình Nhà văn hóa thôn Nước Gia, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ
18. 1232/QĐ-UBND 13/9/2018 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình: Nhà văn hóa thôn Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
19. 1231/QĐ-UBND 13/9/2018 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình: Nhà văn hóa thôn Nước Y Vang, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
20. 1229/QĐ-UBND 12/9/2018 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học Ba Xa, huyện Ba Tơ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /207 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273