VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định UBND
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 101/QĐ-UBND 10/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Lê Ngọc Ân)
2. 100/QĐ-UBND 10/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Lê Ngọc Ân
3. 97/QĐ-UBND 6/5/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc để xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
4. 96/QĐ-UBND 6/5/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Trần Thanh Tùng để xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
5. 95/QĐ-UBND 6/5/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Huỳnh Thạch Công để xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
6. 94/QĐ-UBND 6/5/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Bạch Long Lượng để xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
7. 93/QĐ-UBND 6/5/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Trần Minh Trung để xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
8. 92/QĐ-UBND 6/5/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Trần Thị Mận để xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
9. 91/QĐ-UBND 6/5/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Trần Minh Đoàn để xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
10. 90/QĐ-UBND 6/5/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh để xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
11. 89/QĐ-UBND 6/5/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Sửu để xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
12. 88/QĐ-UBND 6/5/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thọ để xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
13. 87/QĐ-UBND 6/5/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Gỗ để xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
14. 86/QĐ-UBND 6/5/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Đin để xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
15. 83/QĐ-UBND 26/4/2019 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Phạm Ngọc Nhị, địa chỉ thường trú tại TDP Tài Năng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ
16. 82/QĐ-UBND 26/4/2019 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Hoàng, địa chỉ thường trú tại TDP Nam Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ
17. 730/QĐ-UBND 25/4/2019 Về việc phê duyệt đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Tường rào, cổng ngõ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Ba Tơ
18. 81/QĐ-UBND 18/4/2019 Về việc phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại CCN Ba Động
19. 79/QĐ-UBND 12/4/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Phạm Văn Rạch)
20. 78/QĐ-UBND 4/4/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Trần Thị Thu Hằng
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /223 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273