VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định UBND
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 148/QĐ-UBND 15/7/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho bà Cao Thị Thủy
2. 147/QĐ-UBND 15/7/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho bà Cao Thị Thủy
3. 146/QĐ-UBND 15/7/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho bà Cao Thị Thủy
4. 145/QĐ-UBND 15/7/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Huỳnh Tấn Sĩ
5. 1430/QĐ-UBND 15/7/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật ông Phạm Văn Đồng
6. 143/QĐ-UBND 15/7/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho bà Cao Thị Thủy
7. 141/QĐ-UBND 10/7/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Phạm Ngọc Nhị
8. 1370/QĐ-UBND 9/7/2019 Về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất với thửa đất số 185, tờ bản đồ địa chính số 7, thị trấn Ba Tơ, để thực hiện dự án: Khu thương mại dịch vụ Ba Tơ
9. 1301/QĐ-UBND 8/7/2019 Về việc phê duyệt đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Nâng cấp tuyến đường Phạm Kiệt, thị trấn Ba Tơ
10. 140/QĐ-UBND 4/7/2019 Công nhận loại đất, diện tích, chủ sử dụng đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất phục vụ công tác lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xã Ba Động
11. 139/QĐ-UBND 3/7/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Phạm Thị Mận
12. 138/QĐ-UBND 3/7/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Phạm Thị Mận
13. 137/QĐ-UBND 3/7/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Phạm Thị Mận
14. 136/QĐ-UBND 3/7/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Mai Đức Mạnh
15. 1288/QĐ-UBND 1/7/2019 Về việc thành lập Hội đồng hỗ trợ thi công giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Ba Động
16. 135/QĐ-UBND 26/6/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Phạm Ngọc Nhị
17. 134/QĐ-UBND 26/6/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Phạm Ngọc Nhị
18. 133/QĐ-UBND 26/6/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Phạm Ngọc Nhị
19. 132/QĐ-UBND 26/6/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Phạm Ngọc Nhị
20. 131/QĐ-UBND 24/6/2019 Về việc giảm tiền sử dụng đất cho ông Huỳnh Hữu Tâm
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /225 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273