VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1612/QĐ-UBND 31/10/2018 Về việc thành lập Tổ kiểm tra, khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với lãnh đạo, công chức xã, thị trấn năm 2018
2. 1309/QĐ-UBND 2/10/2018 Về việc chỉ định đơn vị nhận gói thầu số 03a - Toàn bộ phần xây lắp phần phát sinh công trình Trụ sở làm việc xã Ba Liên, huyện Ba Tơ
3. 1307/QĐ-UBND 1/10/2018 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình trụ sở làm việc UBND xã Ba Trang, địa điểm xã Ba Trang, huyện Ba Tơ
4. 1306/QĐ-UBND 1/10/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trồng cây cau hàng niên xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ
5. 1305/QĐ-UBND 1/10/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chăn nuôi heo ky xã Ba Lế, huyện Ba Tơ
6. 1304/QĐ-UBND 1/10/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chăn nuôi bò cái nội xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
7. 1303/QĐ-UBND 1/10/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chăn nuôi bò cái nội xã Ba Tô
8. 1302/QĐ-UBND 1/10/2018 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đập dâng Ruộng Con, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ
9. 1301/QĐ-UBND 1/10/2018 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Duy tu, sửa chữa các tuyến kênh kênh Do Ri, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
10. 1300/QĐ-UBND 1/10/2018 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đập dâng Nể Hà, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ
11. 1299/QĐ-UBND 1/10/2018 Về việc phê duyệt Báo cáo - kỹ thuật xây dựng công trình Nối tiếp kênh Đồng Lâu, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ
12. 1298/QĐ-UBND 1/10/2018 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nối tiếp tuyến kênh Nước Vờ, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ
13. 1297/QĐ-UBND 1/10/2018 Về việc phê duyệt kết quả lựa nhà thầu gói thầu số 03 Toàn bộ phần xây lắp công trình KCH kênh mương Nước KDiêu - Mang Mu
14. 1290/QĐ-UBND 28/9/2018 Về việc chỉ định đơn vị nhận gói thầu số 01 - tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình Khu Tái định cư Tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh
15. 1289/QĐ-UBND 28/9/2018 Về việc phê duyệt giá gói thầu số 06 Toàn bộ phần xây dựng Công trình Khu tái định cư Tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh
16. 1288/QĐ-UBND 28/9/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư Tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
17. 1287/QĐ-UBND 28/9/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường nội bộ phía Đông kè Tài Năng
18. 1286/QĐ-UBND 28/9/2018 Về việc phê duyệt dự toán kiểm tra, thẩm tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
19. 1285/QĐ-UBND 28/9/2018 Về việc phân bổ kinh phí khắc hậu quả hạn hán vụ Hè Thu năm 2017
20. 1283/QĐ-UBND 27/9/2018 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 theo chế độ cử tuyển
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /209 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273