VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định UBND
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 61/QĐ-UBND 12/3/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ
2. 60/QĐ-UBND 6/3/2019 Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư chỉnh trang phía Đông đường Trần Toại, thị trấn Ba Tơ
3. 59/QĐ-UBND 6/3/2019 Về việc kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự huyện
4. 58/QĐ-UBND 6/3/2019 Về việc phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
5. 57/QĐ-UBND 1/3/2019 Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính của UBND huyện Ba Tơ giai đoạn 2016-2020
6. 56/QĐ-UBND 27/2/2019 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Ba Tơ
7. 54/QĐ-UBND 21/2/2019 Công nhận loại đất diện tích, chủ sử dụng đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về QSD đất để phục vụ công tác lập, thẩm định và phê duyệt phương án BT,HT để xây dựng công trình: Cầu Nước Sung, xã Ba Vinh
8. 53/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Dương Tân để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
9. 52/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Thanh để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
10. 51/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
11. 50/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Lê Thị Cúc để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
12. 49/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Cao Tấn Thời để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
13. 48/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Phạm Thị Kiều để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
14. 47/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Võ Bảy để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
15. 46/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Huỳnh Thạch Công để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
16. 45/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của UBND xã Ba Động quản lý để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
17. 44/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Bạch Ngọc Lượng để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
18. 43/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thọ để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
19. 42/QĐ-UBND 29/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Mu để xây dựng công trình Đường dây 110kV, thuộc dự án Thủy điện ĐăkRe
20. 41/QĐ-UBND 29/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Bần để xây dựng công trình Đường dây 110kV, thuộc dự án Thủy điện ĐăkRe
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /221 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273