VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định UBND
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 53/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Dương Tân để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
2. 52/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Thanh để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
3. 51/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
4. 50/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Lê Thị Cúc để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
5. 49/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Cao Tấn Thời để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
6. 48/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Phạm Thị Kiều để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
7. 47/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Võ Bảy để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
8. 46/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Huỳnh Thạch Công để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
9. 45/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của UBND xã Ba Động quản lý để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
10. 44/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Bạch Ngọc Lượng để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
11. 43/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thọ để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
12. 42/QĐ-UBND 29/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Mu để xây dựng công trình Đường dây 110kV, thuộc dự án Thủy điện ĐăkRe
13. 41/QĐ-UBND 29/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Bần để xây dựng công trình Đường dây 110kV, thuộc dự án Thủy điện ĐăkRe
14. 40/QĐ-UBND 29/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Loát để xây dựng công trình Đường dây 110kV, thuộc dự án Thủy điện ĐăkRe
15. 39/QĐ-UBND 29/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Thị Tú để xây dựng công trình Đường dây 110kV, thuộc dự án Thủy điện ĐăkRe
16. 38/QĐ-UBND 29/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Viên để xây dựng công trình Đường dây 110kV, thuộc dự án Thủy điện ĐăkRe
17. 37/QĐ-UBND 29/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Trên để xây dựng công trình Đường dây 110kV, thuộc dự án Thủy điện ĐăkRe
18. 36/QĐ-UBND 29/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Thói để xây dựng công trình Đường dây 110kV, thuộc dự án Thủy điện ĐăkRe
19. 35/QĐ-UBND 29/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Gôn để xây dựng công trình Đường dây 110kV, thuộc dự án Thủy điện ĐăkRe
20. 34/QĐ-UBND 29/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Quên để xây dựng công trình Đường dây 110kV, thuộc dự án Thủy điện ĐăkRe
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /220 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273