VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định UBND
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 81/QĐ-UBND 18/4/2019 Về việc phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại CCN Ba Động
2. 79/QĐ-UBND 12/4/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Phạm Văn Rạch)
3. 78/QĐ-UBND 4/4/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Trần Thị Thu Hằng
4. 77/QĐ-UBND 3/4/2019 Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Ba Tơ
5. 76/QĐ-UBND 29/3/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Dương Thanh Vương
6. 75/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Phúc tại thôn Ba Dinh để xây dựng công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
7. 74/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Xíp tại thôn Ba Dinh để xây dựng công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
8. 73/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Răng tại thôn Ba Dinh để xây dựng công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
9. 72/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Gang tại thôn Ba Dinh để xây dựng công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
10. 71/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Phạm Thị Hòa tại thôn Ba Dinh để xây dựng công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
11. 70/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Gút tại thôn Ba Dinh để xây dựng công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
12. 69/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Éo tại thôn Ba Dinh để xây dựng công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
13. 68/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Phạm Thị Hải tại thôn Ba Dinh để xây dựng công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
14. 67/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của UBND xã Ba Dinh quản lý để xây dựng công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
15. 66/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Đeo tại thôn Ba Dinh để xây dựng công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
16. 65/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Ngách tại thôn Ba Dinh để xây dựng công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
17. 64/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Dôn tại thôn Ba Dinh để xây dựng công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
18. 63/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Viếu tại thôn Ba Dinh để xây dựng công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
19. 62/QĐ-UBND 20/3/2019 Về việc đính chính một phần nội dung Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
20. 61/QĐ-UBND 12/3/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /222 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273