VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định UBND
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 115/QĐ-UBND 31/5/2019 Phê duyệt Phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ (đợt 5) công trình: Đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi
2. 114/QĐ-UBND 31/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Thới Quốc)
3. 113/QĐ-UBND 30/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Thanh Thanh)
4. 112/QĐ-UBND 30/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Trần Tính)
5. 111/QĐ-UBND 30/5/2019 Về việc phê duyệt đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để phục vụ công tác bồi thường công trình: Đường dây 500kv Dốc Sỏi - Pleiku 2 (xã Ba Vì)
6. 110/QĐ-UBND 30/5/2019 Về việc phê duyệt đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để phục vụ công tác bồi thường công trình: Đường dây 500kv Dốc Sỏi - Pleiku 2 (xã Ba Vì)
7. 109/QĐ-UBND 28/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Huỳnh Thị Thanh Thúy)
8. 108/QĐ-UBND 28/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Huỳnh Thị Thanh Thúy)
9. 107/QĐ-UBND 28/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Huỳnh Thị Thanh Thúy)
10. 106/QĐ-UBND 28/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Huỳnh Thị Thanh Thúy)
11. 105/QĐ-UBND 28/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Huỳnh Thị Thanh Thúy)
12. 104/QĐ-UBND 28/5/2019 Công nhận loại đất, diện tích, chủ sử dụng đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất để phục vụ công tác lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để xây dựng công trình: Cầu Nước Sung, xã Ba Vinh
13. 103/QĐ-UBND 27/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Trần Quang Ngọc)
14. 102/QĐ-UBND 27/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Vinh)
15. 101/QĐ-UBND 10/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Lê Ngọc Ân)
16. 100/QĐ-UBND 10/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Lê Ngọc Ân
17. 97/QĐ-UBND 6/5/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc để xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
18. 96/QĐ-UBND 6/5/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Trần Thanh Tùng để xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
19. 95/QĐ-UBND 6/5/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Huỳnh Thạch Công để xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
20. 94/QĐ-UBND 6/5/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Bạch Long Lượng để xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /223 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273