VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Công văn
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1874/UBND 15/11/2018 Vv báo cáo kết quả triển khai thực hiện chỉ thị só 06/CT-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh
2. 1872/UBND 15/11/2018 Vv điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ba Tơ Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị
3. 1869/UBND 14/11/2018 Vv đảm bảo điện để phục vụ Lễ phát động tháng bình đẳng giới tại huyện Ba Tơ
4. 1866/UBND 14/11/2018 Vv danh sách gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
5. 1865/UBND 14/11/2018 Vv hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình dự án cấp điện xã Ba Ngạc - dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
6. 1864/UBND 13/11/2018 Vv đồng ý cho chủ trương công chức đi tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Trà Vinh theo Chương trình Ban Quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
7. 1863/UBND 13/11/2018 Vv đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra
8. 1862/UBND 13/11/2018 Vv triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND huyện
9. 1861/UBND 13/11/2018 Vv thuê tư vấn lập đề cương, nhiệm vụ và dự toán lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất do UBND các xã quản lý trên địa bàn huyện
10. 1860/UBND 13/11/2018 Vv tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018
11. 1859/UBND 13/11/2018 Vv chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 08 HĐND huyện khoá XI
12. 1855/UBND 12/11/2018 Vv hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống, giải pháp kỹ thuật trong sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019, công tác phòng chống dịch bệnh và đói cho đàn gia súc, gia cầm
13. 1854/UBND 12/11/2018 Vv góp ý Đề cương kế hoạch đánh giá triển vọng khoáng sản sét kaolin và Felspat khu vực xã Ba Bích, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
14. 1852/UBND 12/11/2018 Vv phân bổ dự toán chi NSNN năm 2019
15. 1851/UBND 12/11/2018 Vv đăng ký làm việc với Giám đốc Sở Giao thông vận tải
16. 1850/UBND 12/11/2018 Vv hỗ trợ kinh phí tổ chức công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT năm 2018
17. 1849/UBND 12/11/2018 Vv tham gia Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh
18. 1845/UBND 12/11/2018 Vv chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất của Sở Tài chính
19. 1844/UBND 9/11/2018 Vv thực hiện Phiếu chuyển số 1335-CV/BNCTU ngày 12/10/2018
20. 1842/UBND 8/11/2018 Vv điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, chỉnh trang ngã tư đường Phạm Văn Đồng 30/10
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /333 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273