VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Công văn
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 661/UBND 17/5/2019 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
2. 659/UBND 17/5/2019 V/v rà soát thực trạng xã trong kế hoạch đạt chuẩn xã nông thôn mới đến năm 2020
3. 658/UBND 17/5/2019 V/v chấm dứt hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập
4. 657/UBND 17/5/2019 V/v tham gia Cuộc thi "Người đẹp núi Ấn sông Trà" năm 2019
5. 656/UBND 17/5/2019 V/v thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông
6. 655/UBND 16/5/2019 V/v thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019
7. 650/UBND 15/5/2019 V/v thực hiện công tác điều tra khảo sát, xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020-2024)
8. 649/UBND 15/5/2019 V/v nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân đối với các điểm khai thác khoảng sản
9. 648/UBND 15/5/2019 V/v chỉ đạo phê bình đối với cán bộ, công chức xã không chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định số 201/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
10. 647/UBND 15/5/2019 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện
11. 646/UBND 15/5/2019 V/v báo cáo, thống kê số liệu khai thác, sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ lâm sản
12. 641/UBND 14/5/2019 V/v nghiệm thu diện tích, biện pháp tưới, tiêu hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019; điều chỉnh, bổ sung diện tích, biện pháp tưới, tiêu hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn huyện
13. 637/UBND 14/5/2019 V/v xác định địa điểm lắp đặt các pano tuyên truyền về Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS
14. 636/QĐ-UBND 14/5/2019 Về việc báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất khung nội dung Chương trình 135 giai đoạn 2021-2025
15. 629/UBND 13/5/2019 V/v tiếp tục nhập liệu Phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi
16. 626/UBND 10/5/2019 V/v quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của cơ quan,tổ chức, đơn vị
17. 622/UBND 9/5/2019 V/v chủ trương tổ chức giao lưu nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác
18. 617/UBND 9/5/2019 V/v chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ lần thứ III năm 2019
19. 613/UBND 9/5/2019 V/v triển khai các dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
20. 610/UBND 8/5/2019 V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /366 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273