VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Công văn
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 819/UBND 16/5/2018 Vv triển khai thực hiện kết luận của Thưởng trực HĐND tỉnh tại phiên họp giải trình giữa 2 kỳ họp (tháng 4/2018)
2. 807/UBND 14/5/2018 Vv góp ý nội dung dự thảo Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020
3. 806/UBND 14/5/2018 Vv kiểm tra, xử lý công trình Nhà văn hóa xã Ba Khâm bị thiệt hại do thiên tai năm 2017
4. 805/UBND 14/5/2018 Vv tổ chức tuyên truyền, giải thích và xử lý cán bộ, đảng viên cản trở thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện
5. 802/UBND 11/5/2018 Vv hướng dẫn triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018
6. 801/UBND 11/5/2018 Vv đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý Nhà nước về văn hóa - xã hôi
7. 800/UBND 11/5/2018 Vv hỗ trợ kinh phí cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số kinh sinh con đúng chính sách dân số trên địa bàn huyện Ba Tơ năm 2018
8. 799/UBND 11/5/2018 Vv báo cáo thu thập và báo cáo thông tin về gia đình, và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện
9. 798/UBND 11/5/2018 Vv tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn huyện
10. 797/UBND 11/5/2018 Vv lấy ý kiến của người dân đối với nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh
11. 796/UBND 11/5/2018 Vv điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và tổng mức đầu tư công trình Nhà văn hóa thôn Vi Ô Lắc
12. 795/UBND 11/5/2018 Vv điều chỉnh Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật và tổng mức đầu tư công trình Nhà văn hóa thôn Gòi Lế
13. 794/UBND 11/5/2018 Vv đăng ký làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
14. 793/UBND 11/5/2018 Vv giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân Tổ 1 Gò Xuyên, thôn Ba Nhà, xã Ba Giang
15. 787/UBND 11/5/2018 Vv góp ý dự thảo, Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm gây nuôi động vật rừng thông thường và thực thi công ước CITES
16. 781/UBND 11/5/2018 Vv thống kê số lượng viên chức và nhu cầu thi hạng viên chức ngành tài nguyên và môi trường
17. 780/UBND 11/5/2018 Vv cử công chức tham gia tập huấn triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành Nội vụ và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ năm 2018
18. 779/UBND 11/5/2018 Vv nghiệm thu diện tích, biện pháp tưới tiêu năm 2018 và lập dự toán kinh phí cấp bù giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019
19. 778/UBND 11/5/2018 Vv đề nghị phối hợp đánh giá tiêu chí số 4 về điện đối với xã Ba Động
20. 776/UBND 10/5/2018 Vv không đồng ý chủ trương tham gia khóa tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cơ bản
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /394 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273