VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản pháp quy huyện >> Quyết định
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 04/2018/QĐ-UBND 13/11/2018 Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng
2. 03/2018/QĐ-UBND 20/8/2018 Về việc ban hành Quy định chức nặng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Tơ
3. 02/2018/QĐ-UBND 11/7/2018 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tơ
4. 01/2018/QĐ-UBND 27/6/2018 Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện
5. 02/2017/QĐ-UBND 15/5/2017 Ban hành Đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020
6. 01/2017/QĐ-UBND 13/4/2017 Ban hành Quy chê làm việc của UBND huyện Ba Tơ nhiệm kỳ 2016-2021
7. 08/2016/QĐ-UBND 30/8/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
8. 07/2016/QĐ-UBND 25/8/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện
9. 06/2016/QĐ-UBND 18/8/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện
10. 05/2016/QĐ-UBND 15/8/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cảu Phòng Tài chính - kế hoạch huyện
11. 04/2016/QĐ-UBND 6/6/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện
12. 03/2016/QĐ-UBND 29/4/2016 Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ
13. 02/2016/QĐ-UBND 14/4/2016 Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Ban Tiếp công dân huyện
14. 01/2016/QĐ-UBND 16/3/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Tơ
15. 1552/QĐ-UBND 14/10/2015 14/10/2015 Về việc thành lập lai Ban Biên tập và tổ thư ký - Kỹ thuật viên Cổng thông tin điện tử huyện Ba Tơ
16. 05/2014/QĐ-UBND 25/12/2014 25/12/2014 Ban hành Quy định việc tiếp công dân tại Phòng tiếp dân huyện. Việc tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh; tranh chấp đất đai gửi đến Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tơ
17. 03/2014/QĐ-UBND 19/12/2014 19/12/2014 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Ba Tơ
18. 2/2011/QĐ-UBND 14/5/2014 Về việc ban hành Quy định mức tính thuế nhà đất trên địa bàn Thị trấn Ba Tơ
19. 4/2011/QĐ-UBND 14/5/2014 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Ba Tơ
20. 5/2011/QĐ-UBND 14/5/2014 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016
  1    2     /2 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273