VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản pháp quy huyện >> Nghị quyết
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 05/NQ-HĐND 19/7/2018 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Ba Tơ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
2. 04/NQ-HĐND 19/7/2018 Về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
3. 03/NQ-HĐND 19/7/2018 Về việc xử lý nguồn kết dư, vượt thu ngân sách huyện năm 2017
4. 02/NQ-HĐND 19/7/2018 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017
5. 01/2018/NQ-HĐND 19/7/2018 Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
6. 06/NQ-HĐND 4/1/2018 Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2018
7. 08/NQ-HĐND 15/12/2017 Thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
8. 07/NQ-HĐND 15/12/2017 Về việc kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện Ba Tơ khoá XI
9. 05/NQ-HĐND 15/12/2017 Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn, chi ngân sách huyện năm 2018
10. 05/2017/NQ-HĐND 15/12/2017 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
11. 04/NQ-HĐND 20/7/2017 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2016
12. 03/NQ-HĐND 20/7/2017 Về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
13. 04/2017/NQ-HĐND 19/7/2017 Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017
14. 03/2017/NQ-HĐND 24/3/2017 Thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Ba Tơ giai đoạn 2016-2020
15. 02/2017/NQ-HĐND 24/3/2017 Thông qua Đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp đối với giao dục mầm non, giao dục phổ thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020
16. 01/2017/NQ-HĐND 24/3/2017 Thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ba Tơ giai đoạn 2016-2020
17. 19/NQ-HĐND 22/12/2016 Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2017
18. 18/NQ-CP 22/12/2016 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND huyện Ba Tơ khóa XI
19. 03/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
20. 02/2016/NQ-HĐND 29/7/2016 Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016
  1    2    3     /3 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273