VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản pháp quy huyện >> Nghị quyết
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 06/NQ-HĐND 4/1/2018 Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2018
2. 08/NQ-HĐND 15/12/2017 Thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
3. 07/NQ-HĐND 15/12/2017 Về việc kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện Ba Tơ khoá XI
4. 05/NQ-HĐND 15/12/2017 Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn, chi ngân sách huyện năm 2018
5. 05/2017/NQ-HĐND 15/12/2017 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
6. 04/NQ-HĐND 20/7/2017 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2016
7. 03/NQ-HĐND 20/7/2017 Về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
8. 04/2017/NQ-HĐND 19/7/2017 Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017
9. 03/2017/NQ-HĐND 24/3/2017 Thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Ba Tơ giai đoạn 2016-2020
10. 02/2017/NQ-HĐND 24/3/2017 Thông qua Đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp đối với giao dục mầm non, giao dục phổ thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020
11. 01/2017/NQ-HĐND 24/3/2017 Thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ba Tơ giai đoạn 2016-2020
12. 19/NQ-HĐND 22/12/2016 Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2017
13. 18/NQ-CP 22/12/2016 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND huyện Ba Tơ khóa XI
14. 03/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
15. 02/2016/NQ-HĐND 29/7/2016 Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016
16. 01a/2016/NQ-HĐND 29/7/2016 Về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020
17. 01/2016/NQ-HĐND 2/2/2016 Về kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020
18. 25/NQ-HĐND 09/4/2015 9/4/2015 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện ba tơ, nhiệm kỳ 2011 - 2016
19. 07/NQ-HĐND 27/12/2014 27/12/2014 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2011-2016
20. 06/NQ-HĐND 27/12/2014 27/12/2014 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2011-2016
  1    2     /2 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273