VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản pháp quy huyện >> Nghị quyết
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 13/NQ-HĐND 19/12/2018 Về việc cho chủ trương trồng thực nghiệm cây Sacha Inchi trên địa bàn huyện Ba Tơ
2. 12/NQ-HĐND 19/12/2018 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ khoá XI
3. 11/NQ-HĐND 19/12/2018 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Ba Tơ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
4. 10/NQ-HĐND 19/12/2018 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2016-2021
5. 09/NQ-HĐND 19/12/2018 Về việc miễn nhiệm uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2016-2021
6. 08/NQ-HĐND 19/12/2018 Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2019
7. 07/NQ-HĐND 19/12/2018 Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2019
8. 02/2018/NQ-HĐND 19/12/2018 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
9. 06/NQ-HĐND 18/12/2018 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
10. 05/NQ-HĐND 19/7/2018 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Ba Tơ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
11. 04/NQ-HĐND 19/7/2018 Về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
12. 03/NQ-HĐND 19/7/2018 Về việc xử lý nguồn kết dư, vượt thu ngân sách huyện năm 2017
13. 02/NQ-HĐND 19/7/2018 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017
14. 01/2018/NQ-HĐND 19/7/2018 Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
15. 06/NQ-HĐND 4/1/2018 Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2018
16. 08/NQ-HĐND 15/12/2017 Thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
17. 07/NQ-HĐND 15/12/2017 Về việc kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện Ba Tơ khoá XI
18. 05/NQ-HĐND 15/12/2017 Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn, chi ngân sách huyện năm 2018
19. 05/2017/NQ-HĐND 15/12/2017 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
20. 04/NQ-HĐND 20/7/2017 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2016
  1    2    3     /3 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273