VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản pháp quy huyện >> Chỉ thị
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 01/CT-UBND 15/1/2019 Về việc chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019
2. 04/CT-UBND 29/6/2017 Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã trên địa bàn huyện Ba Tơ
3. 09/CT-UBND 11/7/2016 Về việc phát động .phòng trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
4. 07/CT-UBND 7/6/2016 Về việc tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn huyện Ba Tơ
5. 06/CT-UBND 6/5/2016 Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 trên địa bàn huyện
6. 05/CT-UBND 27/4/2016 Về việc thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn huyện Ba Tơ
7. 04/CT-UBND 3/3/2016 Về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ trên địa bàn huyện Ba Tơ
8. 03/CT-UBND 29/2/2016 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Ba Tơ năm 2016
9. 01/CT-UBND 25/1/2016 Về việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
10. 1/CT-UBND 14/5/2014 Về việc phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức
/1 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273