VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   VBPQ TW-Tỉnh >> VBPQ-Quyết định
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 383/QĐ-UBND 24/3/2015 24/3/2015 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2. 382/QĐ-UBND 23/3/2015 23/3/2015 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. 67/QĐ-UBND 25/02/2015 25/2/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Ba Tơ
4. 05/2015/QĐ-UBND 29/01/2015 29/1/2015 Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
5. 2178/QĐ-TTg 14/5/2014 Về việc phê duyệt chính sách tái định cư của dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.
6. 27/2013/QĐ-UBND 14/5/2014 Ban hành Quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi
7. 27/2012/QĐ-UBND 14/5/2014 Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8. 36/2010/QĐ-UBND 14/5/2014 Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2011
9. 63/QĐ-UBND 14/5/2014 Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Ba Tơ
/1 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273