VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   VBPQ TW-Tỉnh >> VBPQ-Nghị định
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 102/NĐ-CP 14/5/2014 Ngày 15 tháng 10 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; thay thế Nghị định 88
2. 52/2011/NĐ-CP 14/5/2014 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
3. 78/CP 14/5/2014 VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP
/1 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273