Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Ba Tơ Giáo dục tiểu học
2 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Toàn trình Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
3 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Toàn trình Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Một phần UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực thành lập hộ kinh doanh
5 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Một phần UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực thành lập hộ kinh doanh
6 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Một phần UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực thành lập hộ kinh doanh
7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Một phần UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực thành lập hộ kinh doanh
8 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Một phần UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực thành lập hộ kinh doanh
9 Thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính Một phần UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
10 Xác nhận gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke Một phần UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
11 Giải quyết trợ cấp đột xuất ( một lần) cho đối tượng bảo trợ xã hội Một phần UBND huyện Ba Tơ Bảo trợ xã hội
12 Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trường mầm non tư thục Một phần UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
13 Cho phép thành lập trường mầm non tư thục Một phần UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
14 Cấp Giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường cấp tiểu học và trung học cơ sở Một phần UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
15 Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp Phổ thông và Bổ túc trung học cơ sở Một phần UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
16 Cấp Bản sao bằng tốt nghiệp Phổ thông và Bổ túc trung học cơ sở Một phần UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
17 Cấp bằng tốt nghiệp Phổ thông và Bổ túc trung học cơ sở Một phần UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
18 Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng công trình Một phần UBND huyện Ba Tơ Đầu tư - Xây dựng CB
19 Thẩm định, phê duyệt giá gói thầu, hồ sơ mời thầu xây dựng công trình Một phần UBND huyện Ba Tơ Đầu tư - Xây dựng CB
20 Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Một phần UBND huyện Ba Tơ Đầu tư - Xây dựng CB
21 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã Một phần UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
22 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Một phần UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
23 Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch Một phần UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
24 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triện đồng; hợp đồng uỷ quyền, giấy uỷ quyền Một phần UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
25 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực các chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Một phần UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
26 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Một phần UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
27 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu Một phần UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
28 Cấp Giấy phép sản xuất rượu Một phần UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
29 Cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá Một phần UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
30 Tách thửa hoặc hợp thửa Một phần UBND huyện Ba Tơ Đất đai
31 Đăng ký cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Một phần UBND huyện Ba Tơ Đất đai
32 Công nhận Liệt sĩ Một phần UBND huyện Ba Tơ Người có công
33 Cấp lại Giấy chứng nhận đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ Một phần UBND huyện Ba Tơ Người có công
34 Giải quyết trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên Một phần UBND huyện Ba Tơ Bảo trợ xã hội
35 Giải quyết chế độ trợ cấp tuất đối với vợ (hoặc chồng) liệt sĩ tái giá Một phần UBND huyện Ba Tơ Người có công
36 Di chuyển hài cốt Liệt sĩ Một phần UBND huyện Ba Tơ Người có công
37 Phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Một phần UBND huyện Ba Tơ Người có công
38 Cấp giấy chứng nhận người bị thương Một phần UBND huyện Ba Tơ Người có công
39 Cấp sổ và trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo Một phần UBND huyện Ba Tơ Người có công
40 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất Một phần UBND huyện Ba Tơ Đất đai
41 Cấp lại bản chính giấy khai sinh Một phần UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
42 Cấp Giấy phép xây dựng trạm BTS (loại II). Một phần UBND huyện Ba Tơ Đầu tư - Xây dựng CB

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2290

Tổng số lượt xem: 4469758