Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Ba Tơ Giáo dục tiểu học
2 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Toàn trình Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
3 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Toàn trình Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Một phần UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực thành lập hộ kinh doanh
5 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Một phần UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực thành lập hộ kinh doanh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2179

Tổng số lượt xem: 4470010