Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
41 Cấp lại bản chính giấy khai sinh Một phần UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
42 Cấp Giấy phép xây dựng trạm BTS (loại II). Một phần UBND huyện Ba Tơ Đầu tư - Xây dựng CB

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2095

Tổng số lượt xem: 4469853