Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
21 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã Một phần UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
22 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Một phần UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
23 Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch Một phần UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
24 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triện đồng; hợp đồng uỷ quyền, giấy uỷ quyền Một phần UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
25 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực các chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Một phần UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
26 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Một phần UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
27 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu Một phần UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
28 Cấp Giấy phép sản xuất rượu Một phần UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
29 Cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá Một phần UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
30 Tách thửa hoặc hợp thửa Một phần UBND huyện Ba Tơ Đất đai
31 Đăng ký cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Một phần UBND huyện Ba Tơ Đất đai
32 Công nhận Liệt sĩ Một phần UBND huyện Ba Tơ Người có công
33 Cấp lại Giấy chứng nhận đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ Một phần UBND huyện Ba Tơ Người có công
34 Giải quyết trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên Một phần UBND huyện Ba Tơ Bảo trợ xã hội
35 Giải quyết chế độ trợ cấp tuất đối với vợ (hoặc chồng) liệt sĩ tái giá Một phần UBND huyện Ba Tơ Người có công
36 Di chuyển hài cốt Liệt sĩ Một phần UBND huyện Ba Tơ Người có công
37 Phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Một phần UBND huyện Ba Tơ Người có công
38 Cấp giấy chứng nhận người bị thương Một phần UBND huyện Ba Tơ Người có công
39 Cấp sổ và trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo Một phần UBND huyện Ba Tơ Người có công
40 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất Một phần UBND huyện Ba Tơ Đất đai

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2192

Tổng số lượt xem: 4469895