Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Chi tiết thủ tục

Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Loại thủ tục Lĩnh vực thành lập hộ kinh doanh
Cơ quan thực hiện UBND huyện Ba Tơ
Cấp thực hiện
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ
Biểu mẫu tờ khai
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Mức độ Một phần
Lệ phí
Phí
Cơ sở pháp lý
Danh sách biểu mẫu 45200.docx

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2183

Tổng số lượt xem: 4469911