Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Chi tiết thủ tục

Tên thủ tục Giải quyết trợ cấp đột xuất ( một lần) cho đối tượng bảo trợ xã hội
Loại thủ tục Bảo trợ xã hội
Cơ quan thực hiện UBND huyện Ba Tơ
Cấp thực hiện
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ
Biểu mẫu tờ khai
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Mức độ Một phần
Lệ phí
Phí
Cơ sở pháp lý
Danh sách biểu mẫu 23.pdf
24.doc
25.doc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2115

Tổng số lượt xem: 4470076