Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Chi tiết thủ tục

Tên thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Loại thủ tục Giáo dục tiểu học
Cơ quan thực hiện UBND huyện Ba Tơ
Cấp thực hiện
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ
Biểu mẫu tờ khai
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Mức độ TTHC chưa cung cấp DVCTT
Lệ phí
Phí
Cơ sở pháp lý
Danh sách biểu mẫu Mẫu_đơn_01_Chuyển_trường_đối_với_học_sinh_tiểu_học.docx

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2151

Tổng số lượt xem: 4470046