Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Chi tiết thủ tục

Tên thủ tục Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
Loại thủ tục Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
Cơ quan thực hiện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Cấp thực hiện
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ
Biểu mẫu tờ khai
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép điều chỉnh
Mức độ Toàn trình
Lệ phí
Phí
Cơ sở pháp lý
Danh sách biểu mẫu 933801.docx

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2222

Tổng số lượt xem: 4470066