Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN CỦA HUYỆN

 

STT

Đơn vị

Thủ trưởng đơn vị

Số điện thoại

1

 VP HĐND và UBND

 Trần Duy Diễn (phụ trách)

 0389.515.915

2

 Thanh tra huyện

 Nguyễn Văn Sinh

 0946.077.789

3

 Phòng Tư pháp

 Phạm Văn Xuân

 0914.012.015

4

 Phòng LĐTB&XH

 Trần Thanh Hoài

 0987.040.939

5

 Phòng Văn hóa và Thông tin

 Trần Văn Dũng

 0914.038.099

6

 Phòng GD&ĐT

 Huỳnh Giang Nam

 0982.077.675

7

 Phòng TC - KH

 Lê Thanh Phương

 0914.101.664

8

 Phòng TN&MT

 Hoàng Văn Tưởng

 0982.017.212

9

 Phòng Nội vụ

 Phạm Quý Đức

 0888.083.499

10

 Phòng Y tế

 

 

11

 Phòng NN&PTNN

 Nguyễn Thị Vân

 0915.462.131

12

 Phòng KT&HT

 Thành Minh Thuận

 0964.868.797

13

 Phòng Dân tộc

 Phạm Văn Dũng

 0962.440.246

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1702

Tổng số lượt xem: 4337777