Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp

 

 

         1. Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện

          - Giám đốc: Thành Minh Thuận       

          - Số điện thoại: 0919.460.626

          2. Đài Truyền thanh – Phát lại truyền hình huyện

          - Trưởng đài: Trần Văn Dũng

          - Số điện thoại: 0943.865.822

           3. Ban Quản lý rừng phòng hộ khu Đông

          - Giám đốc: Phạm Thuần

          - Số điện thoại: 0914 166 863

           4. Ban Quản lý rừng phòng hộ khu Tây

          - Giám đốc: Nguyễn Trọng

          - Số điện thoại: 0914.027.076

          5. Trạm Khuyến nông huyện

          - Trưởng trạm: Nguyễn Thanh Hiệp

          - Số điện thoại: 0983.891.354

          6. Đội Quản lý đô thị và các công trình công cộng huyện

          - Đội trưởng: Trần Văn Phúc

          - Số điện thoại: 0914.321.975

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 327

Tổng số lượt xem: 1075452