Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp

 

 

         1. Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện

          - Giám đốc: Lê Hoài Hiệp      

          - Số điện thoại: 0919.460.626

          2.Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện

          - Giám đốc: Huỳnh Hữu Thái

          - Số điện thoại: 0914.757.672

          3. Trạm Quản lý bảo vệ rừng 

          - Trưởng trạm: Phạm Văn Bảy 

          - Số điện thoại: 0986.951.369

          4. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Ba Tơ

          - Giám đốc: Trần Ngọc Hòa

          - Số điện thoại: 0962.747.875

          5. Đội Quản lý đô thị và các công trình công cộng huyện

          - Đội trưởng: Lê Thanh Lực

          - Số điện thoại: 0914.321.975

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1264

Tổng số lượt xem: 4337919