VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1574a/QĐ-UBND 31/10/2019 Về việc phê duyệt Báo cáo KT- KT đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa xã Ba Lế
2. 1526/QĐ-UBND 30/10/2019 Về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT công trình: Nâng cấp tuyến đường Phạm Kiệt
3. 1116/QĐ-UBND 22/8/2019 Về việc thu hồi và phân bổ lại kinh phí quy hoạch Hồ Tôn Dung đã được giao trong dự toán ngân sách năm 2018
4. 195/GM-UBND 24/5/2019 Tổ chức buổi đi khảo sát vị trí xây dựng nghĩa trang huyện và khu xử lý rác thải
5. 194/GM-UBND 24/5/2019 Tổ chức sơ kết sản xuất nông lâm nghiệp vụ Đông Xuân 2018 - 2019 gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2019
6. 19/CTr-VP 24/5/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 22, từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)
7. 192/GM-UBND 22/5/2019 Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức và người làm công tác liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện
8. 190/GM-UBND 22/5/2019 Tổ chức làm việc với UBND xã Ba Xa về vướng mắc thủy điện Đăkre
9. 897/QĐ-UBND 21/5/2019 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội bà Phạm Thị Ró
10. 896/QĐ-UBND 21/5/2019 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp bảo trợ xã hội bà Phạm Thị Kênh
11. 895/QĐ-UBND 21/5/2019 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp bảo trợ xã hội bà Phạm Thị Moa (Ma Roa)
12. 894/QĐ-UBND 21/5/2019 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp bảo trợ xã hội cho người khuyết tật đối với bà Phạm Thị Khun
13. 893/QĐ-UBND 21/5/2019 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp bảo trợ xã hội cho người khuyết tật đối với bà Lê Thị Ánh
14. 892/QĐ-UBND 21/5/2019 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp bảo trợ xã hội cho người khuyết tật đối với ông Phạm Văn Vân
15. 891/QĐ-UBND 21/5/2019 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp bảo trợ xã hội cho người khuyết tật đối với ông Phạm Văn Xít
16. 890/QĐ-UBND 21/5/2019 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp bảo trợ xã hội cho người khuyết tật đối với bà Phạm Thị Thim
17. 889/QĐ-UBND 21/5/2019 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp bảo trợ xã hội cho người khuyết tật đối với bà Phạm Thị Đinh
18. 888/QĐ-UBND 21/5/2019 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp bảo trợ xã hội cho người khuyết tật đối với bà Phạm Thị Chếp
19. 887/QĐ-UBND 21/5/2019 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp bảo trợ xã hội cho người khuyết tật đối với ông Phạm Văn Sư
20. 886/QĐ-UBND 21/5/2019 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp bảo trợ xã hội đối với bà Phạm Thị Mẹo
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /95 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273