VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 10/CTr-VP 22/3/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 13, từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019)
2. 369/UBND 21/3/2019 Vv tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quy hiếm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
3. 366/UBND 21/3/2019 Vv cử công chức tham gia tập huấn, hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động lập kế hoạch, tổ chức thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai
4. 359/UBND 21/3/2019 Vv đề nghị đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía nguyên liệu niên vụ 2018-2019 trên địa bàn huyện Ba Tơ
5. 358/UBND 21/3/2019 Vv điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà văn hóa thôn Phân Vinh
6. 356/UBND 21/3/2019 Vv khám phẫu thuật miễn phí cho trẻ em và người lớn bị khuyết tật vùng mặt năm 2019
7. 355/UBND 21/3/2019 Vv chuẩn bị nội dung báo cáo làm việc với Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh (lần 2)
8. 354/UBND 21/3/2019 Vv tham gia dự thảo báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
9. 353/UBND 21/3/2019 Vv ổn định điện để tổ chức Chương trình “ngày hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2019” tại Ba Tơ
10. 32/TB-UBND 21/3/2019 Về việc tham dự Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình mực tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
11. 106/BC-UBND 21/3/2019 Tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từ 2015 đến nay trên địa bàn huyện
12. 105/BC-UBND 21/3/2019 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong quý I/2019 trên địa bàn huyện
13. 95/GM-UBND 20/3/2019 Tổ chức buổi làm việc để nghe báo cáo tình hình hoạt động của công ty TNHH Ánh Thông
14. 31/TB-UBND 20/3/2019 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó chủ tịch UBND huyện về kết quả kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tình hình sản xuất nông lâm nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019, công tác khắc phục thiết hại sau mưa lũ trên địa
15. 30/TB-UBND 20/3/2019 Về việc huy động lực lượng tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cấp huyện năm 2019
16. 94/GM-UBND 19/3/2019 Tổ chức thông qua quy hoạch các vị trí nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện
17. 93/GM-UBND 19/3/2019 Tổ chức làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ngãi , các ngành địa phương để thống nhất phương án giải quyết yêu cầu di dời cột điện trong vườn nhà bà Trần Thị Kiệt, thôn Giá Vực, xã Ba Vì
18. 92/GM-UBND 19/3/2019 Tổ chức triển khai thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phượng
19. 91/GM-UBND 19/3/2019 Tổ chức triển khai nhiệm vụ lập hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND các xã, thị trấn quản lý
20. 351/UBND 19/3/2019 Vv báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /35 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273