VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 555/TB-UBND 28/12/2018 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với ông Nguyễn Thanh Tiến và các ngành có liên quan về việc về giải phóng mặt bằng để thi công công trình hạ tầng kỹ thuật tại Cụm công nghiệp Ba Động
2. 502/GM-UBND 28/12/2018 Tổ chức công bố các Quyết định thành lập và nhân sự được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị mới sáp nhập và thành lập
3. 501/GM-UBND 28/12/2018 Tổ chức thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới tại xã Ba Động
4. 500/GM-UBND 28/12/2018 Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách huyện năm 2019
5. 4572/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Phạm Thị Hồng Xuyến
6. 4571/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Trần Đình Thức
7. 4570/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Phạm Thị Đợi
8. 4569/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Hồ Thị Thanh
9. 4568/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Trần Thị Thu
10. 4567/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Thân Thị Thu Hường
11. 4566/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Lê Thị Kim Huệ
12. 4565/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Nguyễn Thị Hằng
13. 4564/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Phạm Thị Hạnh
14. 4563/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Phạm Thị Yến
15. 4562/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Huỳnh Thị Kim Anh
16. 4561/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Chế Thị Kim Tuyến
17. 4560/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Cao Thị Thanh Tâm
18. 4559/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Đồng Thị Liền
19. 4558/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Bùi Thị Thanh Truyện
20. 4557/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Võ Thị Bích Phượng
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /467 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273