VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1874/UBND 15/11/2018 Vv báo cáo kết quả triển khai thực hiện chỉ thị só 06/CT-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh
2. 1872/UBND 15/11/2018 Vv điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ba Tơ Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị
3. 520/TB-UBND 14/11/2018 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam - Phó chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành để giải quyết đơn của ông Nguyễn Thanh Hải thường trú tại tổ dân phố Nam Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ
4. 469/BC-UBND 14/11/2018 Kết quả thực hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 của xã có kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018
5. 1869/UBND 14/11/2018 Vv đảm bảo điện để phục vụ Lễ phát động tháng bình đẳng giới tại huyện Ba Tơ
6. 1866/UBND 14/11/2018 Vv danh sách gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
7. 1865/UBND 14/11/2018 Vv hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình dự án cấp điện xã Ba Ngạc - dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
8. 519/TB-UBND 13/11/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành về tình hình triển khai thực hiện trồng cây Sacha Inchi trên địa bàn huyện
9. 468/BC-UBND 13/11/2018 Kết quả thực hiện Chương trình số 525-CTr/TU ngày 16/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chí thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm
10. 467/BC-UBND 13/11/2018 Tình hình thực hiện Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 và Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh
11. 466/BC-UBND 13/11/2018 kết quả kiểm tra, xử lý trái pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ
12. 465/BC-UBND 13/11/2018 Kết quả thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư
13. 464/BC-UBND 13/11/2018 Nhu cầu kinh phí tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
14. 464/BC-UBND 13/11/2018 Kết quả sản xuất nông lâm nghiệp gắn với tái cấu ngành nông nghiệp năm 2018, định hướng kế hoạch sản xuất năm 2019 và triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019
15. 447/GM-UBND 13/11/2018 Tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện năm 2018, nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm kế hoạch thực hiện hoạt động năm 2019
16. 446/GM-UBND 13/11/2018 Tổ chức làm việc với các ngành về công tác đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục và đào tạo
17. 445/GM-UBND 13/11/2018 Tổ chức cắm mốc tại di tích Chiến thắng Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ
18. 444/GM-UBND 13/11/2018 Tổ chức cuộc họp bàn giải ngân kinh phí thực hiện khoán bảo vệ rừng theo Nghị định só 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ
19. 1864/UBND 13/11/2018 Vv đồng ý cho chủ trương công chức đi tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Trà Vinh theo Chương trình Ban Quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
20. 1863/UBND 13/11/2018 Vv đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /321 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273