VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 555/TB-UBND 28/12/2018 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với ông Nguyễn Thanh Tiến và các ngành có liên quan về việc về giải phóng mặt bằng để thi công công trình hạ tầng kỹ thuật tại Cụm công nghiệp Ba Động
2. 502/GM-UBND 28/12/2018 Tổ chức công bố các Quyết định thành lập và nhân sự được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị mới sáp nhập và thành lập
3. 501/GM-UBND 28/12/2018 Tổ chức thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới tại xã Ba Động
4. 500/GM-UBND 28/12/2018 Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách huyện năm 2019
5. 4068/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện ông Bùi Tiến Sĩ
6. 4067/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện ông Ngô Hữu Tường
7. 4066/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện ông Nguyễn Thanh Lục
8. 4065/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện ông Phan Quang Đức
9. 4064/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều động viên chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất về Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện huyện Ba Tơ
10. 4063/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều động viên chức của Trạm Khuyến nông về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ba Tơ
11. 4062/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều động viên chức của Đài Truyền thanh - Phát lại truyền hình về Trung Tâm truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện
12. 4061/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều động viên chức và nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/200/NĐ-CP của Phòng Văn hòa và Thông tin về Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện
13. 4060/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều động viên chức của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng về Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đát huyện huyện Ba Tơ
14. 4059/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều chuyển chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP của Phòng Văn hóa và Thông tin về Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Ba Tơ
15. 4058/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều chuyển chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của Trạm Khuyến nông về Trung tâm nông nghiệp huyện Ba Tơ
16. 4057/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều chuyển chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của Đài Truyền thanh - Phát lại truyền hình về Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Ba Tơ
17. 3980/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều động ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Trạm Khuyến nông huyện đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy Ba Tơ
18. 3979/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Nguyễn Quang Vinh
19. 3978/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc miễn nhiệm bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ nhiệm kỳ 2016-2021 ông Đinh Quang Thọ và Đinh Tấn Lạc
20. 3977/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc bổ nhiệm bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ nhiệm kỳ 2016-2021 ông Lê Hòa Hiệp và ông Phạm Văn Dũng
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /410 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273