VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 703/QĐ-UBND 31/12/2015 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ba Tơ, ông Đinh Y Nam
2. 333/TB-UBND 31/12/2015 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 24/12/2015
3. 3325/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc chấm dứt hợp đồng lao động ông Phạm Văn Cây
4. 3324/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo bà Phạm Thị Thu
5. 3323/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông Phạm Hữu Đức
6. 3322/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông Nguyễn Thành Lễ
7. 3321/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo bà Võ Thị Lệ Hiền
8. 3320/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông Nguyễn Bửu Ngân
9. 3319/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo bà Đinh Thị Hoanh
10. 3318/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông Đoàn Huy Tưởng
11. 3317/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông Nguyễn Đình Tâm
12. 3316/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo bà Cao Thị Phương Thẩm
13. 3315/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo bà Trần Thúy Vy
14. 3314/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo bà Lê Thị Tường Vy
15. 3313/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo bà Nguyễn Thị Huyền
16. 3312/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông Phạm Văn Thời
17. 3311/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo bà Nguyễn Thị Hồng Phượng
18. 3310/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo bà Nguyễn Thị Huyền
19. 3309/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo bà Võ Thị Kim Tuyết
20. 3308/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông Bùi Văn Nhâm
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /171 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273