VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 703/QĐ-UBND 31/12/2015 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ba Tơ, ông Đinh Y Nam
2. 549/BC-UBND 31/12/2015 Tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa nàn huyện theo Quyết điịnh số 49/2014/QĐ-UBND
3. 547/BC-UBND 31/12/2015 Tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
4. 546/BC-UBND 31/12/2015 Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TU, Kết luận số 136-KL/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi
5. 3443/UBND 31/12/2015 V/v điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ba Thành
6. 3442/UBND 31/12/2015 Về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ba Cung
7. 3441/UBND 31/12/2015 V/v Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông
8. 3440/UBND 31/12/2015 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đói rét cho đàn gia súc, gia cầm
9. 3439/UBND 31/12/2015 V/v đề nghị thống nhất hình thức kỷ luật đối với ông Lữ Văn Kiều và ông Đoàn Thanh Hiệp, giáo viên Trường THCS Ba Trang
10. 3438/UBND 31/12/2015 V/v quản lý, sử dụng 1,0 ha đất lâm nghiệp dự kiến quy hoạch mả năng mới tại xã Ba Cung
11. 3438/UBND 31/12/2015 V/v xác minh làm rõ thông tin phản ánh việc sử dụng vật liệu xây dựng không đúng hồ sơ thiết kế được duyệt tại công trình Trường Tiểu học xã Ba Cung
12. 3437/UBND 31/12/2015 V/v chủ trương nâng cao đường dây điện 35 kV để thi công hoàn thành công trình: Đường BTXM từ đầu xóm tổ Đèo Lâm đến cuối xóm tổ Đèo Lâm
13. 3436/UBND 31/12/2015 V/v giải phóng mặt bằng để xây dựng Trạm Y tế xã Ba Chùa
14. 3435/UBND 31/12/2015 V/v kế hoạch phân khai vốn Chương trình 30a năm 2016
15. 333/TB-UBND 31/12/2015 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 24/12/2015
16. 3325/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc chấm dứt hợp đồng lao động ông Phạm Văn Cây
17. 3324/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo bà Phạm Thị Thu
18. 3323/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông Phạm Hữu Đức
19. 3322/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông Nguyễn Thành Lễ
20. 3321/QĐ-UBND 31/12/2015 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo bà Võ Thị Lệ Hiền
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /410 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273